Örömteli találkozások

Amellett, hogy számos filmet, összeállítást, beszámolót láttam II. János Pál pápáról, megadatott nekem, hogy tizenkétszer koncelebrálhattam vele (ebből kétszer szűkebb körben), kétszer étkezhettem saját asztalánál, egyszer jelenlétében tarthattam egy nagyjából hatperces referendumot, egyszer pedig mintegy hét percig négyszemközt beszélgethettem vele. A vele való találkozások mind mély nyomot hagytak a lelkemben. E rövid megemlékezés keretében azonban csak néhányat emelek ki.

A Szentlélekkel eltelt férfiú…

Üzenet Szent István vértanú ünnepén – Karácsonykor, Urunk születésének másnapján emlékezik meg egyházunk az első vértanúról, Szent Istvánról. Ezen ünnep alkalmából Márfi Gyula veszprémi érsek írt körlevelet István tanúságtételének korunkhoz is szóló üzenetéről.