Mi lakik az emberben?

„Kigombolt nyakú ingben ábrázolja magát Filep egy majdnem büsztszerű kivágásban. Az arc szembenéz velünk, balról jön a fény, és a fej árnyékot vet a jobb vállára. Bajusszal, kis körszakáll keretezi állát, szemeit figyelmesen összébb húzza, haja talán bozontosnak mondható. Szárazon leírva ennyi a kép, pontos vonalrajz, gazdaságosan kezelt tónusokban, szakszerűen megnevezve kontúrvonalas ábrázolást látunk. Amit viszont alig lehet megnevezni, az a kép által kifejezett éthosz, a művész lényeglátó képessége, az artikuláció nagyvonalú realizmusa, mely a kiemelések és elhagyások ritmikus rendjéből kibontakozó jellemét mutatja. A tónusok különbsége nem romantikusan nagy, nincs e képen (képein) semmiféle szélsőséges ellentmondás, sőt, minden részletében oly harmonikus, hogy valóban a test-lélek egységét, az élő embert vélem látni a vásznon.”