Háló-klub Nagybányán

A fernezelyi templom hittantermében május 23-án egy klubdélután erejéig ismét találkozhattak a nagybányai hálósok. Az előadó ezúttal Frasin Krisztina referens volt, aki Szociális nehézségek napjainkban címmel tartott előadást. Az összegyűlt társaság tagjai érdeklődve hallgatták, mit is jelent napjainkban a karitász szervezetének missziója.

Az őskeresztény egyházközségek életét – Jézus Krisztus példáját követve – teljesen átszőtte az elesettek megsegítése. Így van ez napjainkban is, mondta az előadó, hiszen az egyház ma is feladatának tekinti a szükséget szenvedő személyek támogatását keresztény szellemben, nemzeti, vallási, faji, nemi vagy politikai megkülönböztetés nélkül, figyelembe véve a katolikus keresztény elveket.