Szép hosszú élet fon ritmusokból glóriát

Az utóbbi évtizedben előbb a történetírásban jelentkezett az úgynevezett kollektív emlékezet behatóbb kutatása, majd ez a szemléletmód felbukkant az irodalomtudományban is. Ennek jegyében most egy olyan műfajt állítok a vizsgálódásom fókuszába, amellyel eddig viszonylag keveset foglalkozott az irodalomtörténet-írás: a családregényt. A műfaj generációról generációra örökíti, hagyományozza át azt az individuális emlékezetet, amellyel a regényírónak dolgoznia kell, ha ilyenféle munkába kezd.