Könyvespolcra: Pogány birodalomból keresztény birodalom

Az elmúlt hetekben a magyar vallási helyzetről szóló püspökkari körlevél rendkívüli figyelmet idézett elő a hívek sokaságában. A körlevél által is szóvá tett „ősmagyar pogányság” újrajelentkezése és térfoglalása részben a nacionalizmusból és a magyar hagyományból, részben pedig az európai tradícióból merít.