Sajtóapostolok Kaposváron

Először szervezett találkozót nemrégiben a kaposvári püspökség a sajtóapostolok számára. Mindenkit meghívtak, aki akár a helyi egyházközségekben, akár az egyházmegyében részt vesz az írott vagy elektronikus sajtó munkájában. Mintegy harmincan jöttek el a találkozóra.

Pálmajor ünnepe

Cigány templom Somogyban – Emberemlékezet óta nem volt ilyen nagy ünnepe Pálmajornak: a Somogy megyei községben szeptember 19-én, több száz hívő jelenlétében Balás Béla kaposvári püspök felszentelte a település templomát. A főpásztor arra buzdította a helybelieket, hogy a templom élő hely legyen, ahova bármikor betérhetnek a világ zaja elől.

Cigányok temploma Pálmajorban

Mesébe illő történet a mi kis templomunk születése – nyilatkozta a templom építéséről Boross Lászlóné, a somogyi település polgármester asszonya. Még az 1960-as években született meg a gondolat, hogy Pálmajornak egyszer saját istenháza legyen.

Szent Kristóf ünnepe Marcaliban

Megáldották a rendőrök, mentők és tűzoltók autóját is – Több mint száz járművet hoztak el a marcaliak a Kristóf-napi járműszentelésre. A szentmisén Kiss Iván plébános Szent Kristóf, az úton lévők védőszentje példájáról beszélt. Kérte az ő segítségét, hogy minden járművezető biztos kézzel, körültekintő figyelemmel vezessen és felelőséggel legyen a többi közlekedő iránt.

Virrasztók

A segesdi ifjúsági találkozóról – A kaposvári egyházmegye július 3. és 4. között Segesden tartotta hagyományos ifjúsági találkozóját. A szervezők a korábbi elképzelésektől eltérően már pénteken este várták a fiatalokat, akik még aznap szentmisén vettek részt, majd éjszakai szentségimádáson. Közvetlenül a szentségkitétel után a jelen lévő atyák és papnövendékek vezetésével ünnepélyes keretek között zajlott az esti dicséret, valamint a befejező imaóra. A fiatalok már korábban feliratkozhattak az éjszakai virrasztásra.

Ünnep Baglaspusztán

A Kaposmérőhöz tartozó Baglas mindössze egy utca, az utcában néhány ház, ahol egy cigány közösség éli mindennapjait. A közel százlelkes település Somos László plébános és munkatársainak szerető gondoskodását élvezi – nincsenek magukra hagyatva.