Petróci Sándor váci apát emlékére

Az Olvasó írja

 

Petróci Sándor váci apát, kanonok, egri hittudományi főiskolai professzor szavainak felidézésével kezdem emlékezésemet.
Dénes Jenő halálakor a következőket mondta: „Olyan művész volt, aki egész életében az Úr házának ékességét munkálta.” Dénes Jenő festő- és restaurátorművész a Képzőművészeti Főiskola tanszékvezető professzora volt, aki több mint félszáz templomban dolgozott. Kaboldon született 1909. július 3-án, és Budapesten halt meg 1989. január 8-án, életének 80. évében. Már 1944-ben, harmincnégy évesen kinevezték a főiskola anyagtani és restaurátori tanszékének vezetőjévé. Akkoriban ő volt az intézmény legfiatalabb tanára. Doktori disszertációjában Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor művészetét méltatta, akikről könyvet is írt.