Kétszázötven év hitének tanúja

A budafoki Kálvária

Az 1739-ben zsellérközséggé szerveződött Promontoron az 1760-as évek elején merült fel először a kálváriaállítás gondolata. A Promontoron szőlőkkel rendelkező nemes pesti városi tanácsnok, Mittermayer Tóbiás Antal azzal a kéréssel fordult a prefektúrához, hogy engedélyezzék neki és a promontori közösségnek, hogy Krisztus szenvedését megörökítő emlékhelyet létesíthessen. Az engedély megérkezését követően az akkori Schwarzenberg (Feketehegy) tetején, 1761 késő őszén állították fel a három vörösfenyőből ácsolt keresztet Krisztus és a két lator vaslemezre festett alakjával, eléjük került Szűz Mária, Mária Magdolna és Szent János képe.