Liturgia: A kenyértöréstől a szentmiséig (XLIII. rész) − Pápai iránymutatás az angolok felé

A VI-VII. századi liturgikus sokszínűség egyik példája Britannia kereszténysége, amely a rómaiak jelenlétével kezdődött meg, majd távozásukkal jelentős átalakulásokon ment keresztül. Amikor Nagy Szent Gergely pápa (590-604) megbízásából Ágoston (nem azonos Szent Ágoston egyházatyával) 596-ban Canterburyben püspökséget alapított, azt tapasztalta, hogy a szigetország lakói a római rítustól különböző szokásokat tartottak.

Liturgia: A kenyértöréstől a szentmiséig (XLI. rész) − Milánó liturgikus élete

Milánó liturgiájával kapcsolatban az első és meghatározó személyiség Szent Ambrus volt, akiről később méltán kapta az egyháztartomány liturgiája az ambrozián nevet. Tévedés lenne azonban azt állítani, hogy az ambrozián rítust Szent Ambrus alapította volna. Milánó városának liturgiája szervesen fejlődött a történelem hatásai alatt.