Száz év a missziókért: cigánypasztoráció Körömben

Az „Igazságosság, Béke és a Teremtés Megőrzése” (JPIC) pasztoráció a verbita rend missziós tevékenységének egyik legfőbb formája. Törekvései párhuzamba állíthatók a VI. Pál által létrehozott Iustitia et Pax pápai bizottság célkitűzéseivel, melynek feladata a katolikus egyház szociális téren végzett szolgálatának erősítése. A JPIC-pasztoráció a világ igazságosabbá és békésebbé tételét, az emberi jogok védelmét, valamint a teremtett világ megőrzését tekinti küldetésének. A különböző missziós programok a társadalom peremén élő szegények és elesettek, valamint a szociális igazságtalanság és az emberi erőszak miatt szenvedők pártfogását is szolgálják.