Ne szégyellj hát tanúságot tenni

Plébániai misszió Pápán – Hatvannyolc év elteltével ismét misszió volt Pápán, a Szent Anna-plébánia területéhez tartozó városrészeken. Március 18. és 21. között a hazánkban élő, különböző nemzetiségű – de magyarul jól beszélő – verbita atyák, szerzetesek, nővérek és kispapok érkeztek a városba. A misszió küldetés, amelynek célja most az újraevangelizálás volt: hogy megismertessék az emberekkel a katolikus hit sokszínűségét, szépségeit, hogy közelebb vigyék a még távollévő embereket is Krisztushoz.

Mise a katonatemetőben

A Celldömölk melletti Ostffyasszonyfán van Közép-Európa egyetlen, kegyeleti emlékhelyként megőrzött és gondozott első világháborús hadifogoly-temetője, ahol 10 813-an vannak eltemetve – román, orosz, szerb, zsidó, olasz, litván és magyar katonák nyugszanak egymás mellett békében.