A papi hivatásról

Mikor még az iskola padjaiban ültünk, egy nagy tudású lyoni kanonok, Lahitton könyvet írt a hivatásról. Hangsúlyozta egészen helyesen, hogy a püspök, a rendi elöljáró kiválasztása, amit helyesen nevezünk vocatiónak, a jelöltben csak a tiszta szándékot és a papi rend terheinek viseléséhez szükséges alkalmatosságot tekinti, nem feltétlenül természetfeletti behatásokat és a Szentléleknek sugalmazásait. A könyv körül nagy irodalmi vita keletkezett. Egyházi tudósok, pallérozott elmék foglaltak állást ki pró, ki kontra a szerző megállapításaival szemben. X. Piusz külön bíbornokokból álló bizottságot jelölt ki a kérdés tanulmányozására…