A béke földjén

Az ember, ha a Biblia földjére lép, tudja, mennyi probléma, küzdelem, félelem telepedett meg évezredek alatt e tájon.
Az Olajfák hegyénél sétálok. Reggel van. Forgalmas út mellett áll a Nemzetek temploma, azt próbálom fényképezni.

Egyházépítő szolgálat

Lelkipásztori kisegítők képzése Székesfehérváron – A székesfehérvári egyházmegyében is gondot okoz a paphiány. Területén jelenleg száztizennyolc aktív világi lelkipásztori kisegítő működik, akik közt van, aki hetente igeliturgiát tart, más a vasárnapi szentmisén áldoztat, de van olyan is, akit egy plébánia vezetésével bíztak meg.

Keresztút

A keresztút eredetileg az a körülbelül fél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. Via Dolorosa: a fájdalmak útja. Via Crucis: a kereszt útja. Hagyományként ismert, hogy a Boldogságos Szűz felkereste Fia szenvedésének helyeit annak mennybemenetele után.