Stációs templomjárás Szombathelyen

Rómából hozta magával Veres András a Szombathelyen immár meghonosodott nagyböjti zarándoklatsorozat hagyományát. Amióta a főpásztor az egyházmegye kormányzását átvette, a hamvazószerdától nagycsütörtökig terjedő bűnbánati időszakok szerdáin és péntekjein közel ezer hívő vonul templomról templomra, hogy a kora reggeli püspöki szentmisék áldásaiban részesülve készüljön a húsvéti örömünnepre.