Ésszerűbb döntések – helyi szinten

Teremtésvédelem

A modern politika egyik leggyakrabban hangoztatott, de legkevésbé komolyan vett elve a szubszidiaritásé. Alkalmazásának sorsdöntő szerepe kellene, hogy legyen a természeti erőforrások megőrzésében, tágabb értelemben pedig a fenntartható társadalom felé való átmenet elősegítésében.
A szubszidiaritás elve vélhetően minden katolikus számára jól ismert, hiszen egyik első modern megfogalmazása XI. Piusz pápának a Quadragesimo anno kezdetű enciklikájából való:

„A társadalomelmélet szilárd és öröktörvényű elve a rendkívülien fontos alapelv, [hogy] amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződésre áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének felforgatása…” (QA 79)