Köszönet imádságoskönyvekért

Az Olvasó írja

Az Új Ember húsvéti számában megjelent egy bemutatkozó írás a szegedi néprajzi tanszékről, Isten szolgája, a boldog emlékű Bálint Sándor egykori tanszékéről. A tanszék mai oktatói és kutatói, akik a Bálint Sándor Valláskutató Intézetben dolgoznak, a közelmúlt századok és napjaink katolikus lelkiségét is tanulmányozzák. Ennek legfontosabb forrásait az imádságos- és énekeskönyvek adják.