Adatvédelmi szabályzat

Az Új Ember Szerkesztőség és Kiadóhivatal mint az ujember.hu honlap kiadója, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti adatkezelő, ezúton tájékoztatja az ujember.hu honlap (továbbiakban: Honlap) felhasználóit a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az Adatkezelő elérhetőségei:
Új Ember Szerkesztőség és Kiadóhivatal
Cím: 1053 Budapest, Papnövelde u. 7.
Postai levelezési cím: 1364 Budapest, pf. 111.
Telefonszám: +36-1-3173933
Fax: +36-1-2663060
e-mail: honlap@ujember.hu

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlapon megtalálható különböző szolgáltatások igénybevétele, valamint a regisztráció során a Felhasználó által bármely módon megadott személyes adatok az Adatkezelő nyilvántartásába kerülnek, azokat tárolja és kezeli. Az Adatkezelő – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a Felhasználók személyes adatainak védelme érdekében – mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján kerül sor.

A Felhasználó a Honlap használatával, az azon található szolgáltatás igénybevételével, az oldalon történő regisztrációval, illetve az adatok önkéntes megadásával kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szolgáltató általi nyilvántartásához és kezeléséhez.

A Honlap egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat használ statisztika készítéséhez. Ezek segítségével azonosítja a Felhasználó általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag anonim, összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.
Egyes szolgáltatásaink cookie-t helyeznek el a Felhasználó számítógépén. A cookie-k kizárólag a Felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe.
A standard webböngészők, mint amilyen az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari stb, engedélyezik a cookie-kat. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden, vagy csak bizonyos oldalak által küldött cookie-kat. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában.

Online előfizetés igénybevételéhez Felhasználóinknak regisztrációs űrlapot kell kitölteniük. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: felhasználónevét, e-mail címét, jelszavát. Az adatok megadását követően az Adatkezelő e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről. A regisztráció, illetve az előfizetés során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az adatkezelés a regisztrációval kezdődik, és az előfizetés lejártáig vagy a regisztráció törléséig tart. A regisztráció törlésére irányuló kérelem esetén az Adatkezelő a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat törli a rendszerből.

Az Új Ember hetilap előfizetés, illetve az apróhirdetés feladása szolgáltatás igénybevételéhez Felhasználóinknak kötelezően meg kell adniuk a következő személyes adatokat: név, cím, telefonszám, e-mail cím, illetve számlázási adatok. A Felhasználó egyedi, illetve fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére nem adjuk át.
Amennyiben a Felhasználó vásárolt az Adatkezelő rendszerében, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 6. év december 31-e.

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A cikkoldalakon található Facebook, Google+ és Twitter gombbal történő ajánlás, megosztás, valamint a Disqus, Facebook, Twitter, Google felhasználói fiókkal történő kommentelésnél az Adatkezelő által kiadott és ajánlott regisztrációs módszert használja, ennek megfelelően a Disqus, Facebook, Twitter, Google által meghatározott “alap adatok” körébe tartozó adatokat veszi át és tárolja le saját rendszerében.

A kommentek tartalmáért az Új Ember Szerkesztőség és Kiadóhivatal semmilyen felelősséget nem vállal, ha azonban saját vagy más jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, valamint kifejezéseit obszcénnak minősíti, akkor az adott hozzászólást a moderátorok indokolás nélkül törölhetik. Kérjük, hogy a komment közzététele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje, hogy mit, milyen formában ír le.
A moderátoroknak joga és kötelessége, hogy az alábbi pontok valamelyikét megvalósító kommenteket törölje.
1.    Jogsértő hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
2.    Termékek vagy szolgáltatások reklámozásának tekinthető hozzászólás.
3.    Alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnemben megfogalmazott, a jó ízlést sértő leírásokat, képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólás, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek csatolása.
4.    Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb.) engedély nélküli közzététele, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen utaló linket helyezett el.
5.    Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>100kB), nagy terjedelmű szövegek bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások („linkek”), képek, elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát.
6.    Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólások.
7.    A moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés.
8.    Nem a cikkhez tartozó témában írt hozzászólást.
9.    Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topicban, több alkalommal helyezi el.

Annak eldöntése, hogy az adott hozzászólás sérti-e az említett jogokat és érdekeket, a moderátor joga és kötelessége. Különösen indokolt esetben a moderátorok törölhetik egy kommentező valamennyi hozzászólását, és az adott kommentező hozzászóláshoz szükséges regisztrációját is.  A moderálási alapelvekbe ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a hozzászóló a ‘válasz erre’ funkciót használta azok megtételekor).
Kérjük, hogy ha olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint a jelen moderálási alapelvek valamely pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze moderátorunknak a honlap@ujember.hu e-mail címen.
A hozzászólások archiválásra kerülnek, ezért több év elteltével is visszakereshető egy-egy Felhasználó akár összes hozzászólása bárki által.

A Honlap számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Új Ember Szerkesztőség és Kiadóhivatal nem vállal felelősséget.

A Felhasználó ingyenesen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postai levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-3911400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa. A Honlapon bármely látogató számára elérhető az aktuálisan érvényes szabályzat. Az esetleges változásokról a módosított dokumentum közzétételével egy időben a regisztrált Felhasználókat elektronikus levélben értesítjük.

Utolsó módosítás dátuma: 2015. október 9.

Süti tájékoztató

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .