A titkok kertje

A tit­kok kert­jét Mary Lannox (Kate Maberly) fe­de­zi fel, aki mi­u­tán In­di­á­ban el­ve­szí­tet­te szü­le­it, meg­ke­se­re­dett, öz­vegy nagy­báty­já­hoz ke­rül. A me­sés és eg­zo­ti­kus gye­rek­kor után igen­csak unal­mas­nak tű­nik a hi­deg an­gol kas­tély. Rá­adá­sul az el­ké­nyez­te­tett és min­den­ki­re dü­hös Mary nem is igen akar be­il­lesz­ked­ni, egé­szen ad­dig, amíg a szo­ba­lány nem me­sél ne­ki az el­zárt kert­ről. Las­san ba­rá­to­kat is ta­lál, és per­sze fel­fe­de­zi a rej­té­lye­ket, ame­lyek a kő­fal­lal kö­rül­vett kert­hez tar­toz­nak. A tit­kok kö­zött van jó és vi­dám, de van fáj­dal­mas és rom­bo­ló is. Ugyan­ak­kor a kert­ka­pu ki­nyi­tá­sa nem­csak ezek nap­fény­re ke­rü­lé­sét ered­mé­nye­zi, de le­he­tő­sé­get te­remt a gyógy­ulás­ra is.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .