A szorbok nem szerbek

Németország keleti részén, Szászországban és Brandenburg tartományban él ez a hagyományait és nyelvét őrző maroknyi szláv népcsoport, melynek létszáma ötvenezer körüli. Nemzeti hagyományaik megtartásában a katolikus egyháznak döntő szerepe volt. A nemzetiszocialista üldözés után nemzetiségi jogaikat ma ismét gyakorolhatják (kétnyelvű feliratok, iskolai oktatás stb.).
   
A német katolikus hírügynökség „a szorb nép vértanújának” nevezi Alois Andritzkit, az életvidám káplánt, a fiatalok lelkipásztorát, aki a dachaui koncentrációs táborban is bibliakört, liturgiát szervezett, éhezve, megalázva is bízott Istenben, és akit végül méreginjekcióval öltek meg papi hivatása, hite és nemzetisége miatt.