A „Pál-forduló” rejtvénysorozat nyertesei

Az első díj: zarándokút Szent Pál nyomán Görögországba.
A második díj: éves előfizetés az Új Ember valamennyi termékére, továbbá húszezer forintos könyvutalvány a kiadó könyveiből.
A harmadik díj: húszezer forintos könyvutalvány.

A többi sikeres versenyző között értékes könyveket sorsolunk ki.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy tisztelt Olvasóink közül – határainkon innen, és túl – közel ezren kapcsolódtak be a megmérettetésbe. Érkeztek megfejtések a Felvidékről és Erdélyből is. Számukra nem kis nehézséget okozott, hogy időben újsághoz jussanak, és postázzák a megfejtéseket. Köszönjük bíztató leveleiket, észrevételeiket. Ugyancsak köszönjük, a némelyek által beküldött alapos, részletes, átfogó válaszokat, ami azt bizonyítja, hogy nem sajnálták a fáradságot. Az alábbiakban közöljük azoknak a versenyzőknek a nevét, akik a tizennyolc helyes megfejtést elérték: összesen negyvenen vannak, ők vehetnek részt a végső sorsolásban:

Ács Lászlóné Isaszeg, Babiczky Viktória Novaj, Barlay Ágnes Budapest, Bertha Mária Szolnok, Bognár Jenőné Szekszárd, Bordásné Faragó Beáta K. Jászárokszállás, Deli Mária Jászapáti, Hajtman Kornél Párkány Szlovákia, Illésné Tóth Katalin Budapest, Keserű Károlyné Pécs, Marton Lászlóné Budapest, Moravcsik Lászlóné Budapest, Nagy Noémi Budapest, Németh Roland Rábafüzes, Nyúlné Révfalvi Ildikó Sátorhely, Póka Gyula Budapest, Primusz Tibor Budapest, Rákóczi Judit Székesfehérvár, Rezi Marianna Balassagyarmat, Rieth Józsefné Budapest, Rodek Antal Hatvan, Erni Róbert gyulafehérvári papnövendék, Róka József Pápadereske, Erni Róbert Gyulafehérvár, Sági László Szank, Siklósi Éva Sopron, Szabóné Adamik Kata Tiszafüred, Szám László Kistarcsa, Szamosmenti Tiborné Pécs, Szegedi Ágnes Dusnok, Tóth András Budapest, Tóth Ferenc Dombóvár, Tóth Lászlóné Budapest, Tóth Márta és Pál Zsófi Budapest, Tóth Pálné Padányi Á. Budapest, Totobé Ferencné Makó, Trizna Lajos Balassagyarmat, Varga Mária Rábacsanak, Varga Tamás – Péntek Viktória Szombathely , Variné Trifusz Mária Szentgotthard, Wolf Terézia Körmend.

A megfejtéseket hónapról hónapra az Új Ember Teofil című ifjúsági havilapjában tettük közzé.

Mivel az iskolaszünet alatt a Teofil szünetel, így az utolsó hét forduló helyes megfejtéseit az alábbiakban olvashatják:

A XVII. forduló kérdései:

Pál két munkatársa Efezusba érkezett, ahol már egy művelt zsidó filozófus is hirdette az evangéliumot. Valószínűleg egy híres korabeli zsidó bölcselő volt a mestere.

1. Mi volt Apollo zsidó mesterének a neve? – Philon.
Mivel Pálnak el kellett hagynia a zsinagógát, a napnak egy meghatározott idejében egy bérelt teremben hirdette az evangéliumot.

2. Kinek az iskolájában tanított Pál Efezusban, és a napnak melyik időszakában? – Tirannusz iskolájában, délelőtt 11-től délután 4-ig
Pál eredményesen hirdette az evangéliumot. Kiűzte a gonosz lelkeket. Zsidó ördögűzők sikertelenül próbálták ezt követni.

3. Mi a zsidó ördögűzők apjának neve?
Szkéva.

A XVIII. forduló kérdései:

Pál, munkatársaival együtt Efezusban is hirdette az evangéliumot. Ő maga készítette fel kísérőit erre a munkára, és küldte őket a környező városokba. Efezus körül helyezkednek el azok az egyházközségek, amelyek a Jelenések könyvében is szerepelnek. Később egy apostol költözött Efezusba.

1. A Jelenések könyvének egyházai közül egyikről említést tesz Pál levelében. Melyikről? – Laodiceai egyházközség
Az egyik Efezus közelében lévő közösség vezetője problémával fordult Pálhoz, aki levet írt a közösségnek.

2. Melyik közösségről van szó, és ki annak alapítója?
A kolosszei közösségről van szó, melynek alapítója Epafrász, az apostol egyik tanítványa volt.

Az első század végén az egyik apostol Efezusba költözött és ott is halt meg. Sírja fölé fényes templomot építettek. Ma csak romjai láthatók.

3. Melyik apostol élt később Efezusban?
Szent János apostol költözött később Efezusba.

A XIX. forduló kérdései:

Pál egy zendülés után elhagyta Efezust és bejárta Makedóniát, majd Korintusba ment. Itt írta egyik levelét.

1. Melyik levelét írta ekkor Pál Korintusban? – A Rómaiakhoz írt levelet.
Pál leveleit diktálta, általában a befejező részt és üdvözleteket írta saját kezével.

2. Ki volt ennek a levélnek az írnoka?
Terciusz volt Pál irnoka

A pünkösd ünnepére Pál Jeruzsálembe készült, hogy elvigye az ott élő híveknek gyűjtött adományt. Kenkrea kikötőjéből akart elindulni, de a zsidók cselt szőttek ellene, ezért Makedónián át tért vissza.
3. Melyik városban várták társai az apostolt?
Troászban.

A XX. forduló kérdései:

Asszoszban vették föl Pált a hajóra, mely több sziget mellett is elhaladt, míg Cezareába elérkezett. Útközben megálltak Milétoszban, ahol Pál elbúcsúzott az efezusi presbiterektől.

1. Melyik híres filozófus élt ebben a városban?
Thálesz.

Az egyik szigetnél is megálltak, amely ókori híres orvosáról volt nevezetes.
2. Melyik sziget volt ez, és mi az orvos neve?
A sziget neve: Kosz, az orvos: Hippokratész.

A hajó Rodosz szigetére érkezett. Pál kikötőjének nevezik azt a helyet, ahová az apostol hajója befutott.
3. Melyik városban volt ez a kikötő?
Lindosz a város neve.

A XXI. forduló kérdései:

Pál hajóútja Cezareában ért véget, ahol már létező keresztény közösség várta.

1. Cezareában a vendéglátó diákonus kit térített meg már korábban?
Fülöp diakónus, aki az etiop királyné főkincstárosát térítette meg.

Pált jeruzsálemi útjáról le akarták beszélni, mert tudták, hogy ott veszély leselkedik rá.
2. Mi volt annak a prófétának neve, aki megjövendölte Pál fogságát?
A gábusz a próféta neve.

Pál ennek ellenére elindult Jeruzsálembe. Vállalta a szenvedéseket, a börtönt, vagy a halált is Jézusért.
3. Kinél volt Pál szállása Jeruzsálemben?
Pál Jeruzsálemben Mnázonnál szállt meg.

A XXII. forduló kérdései:

A jeruzsálemi templom belső udvarába csak zsidók léphettek be. A pogányt halállal büntették érte. Pál kíséretében volt egy görög. Azzal vádolták Pált, hogy bevitte a templomba. Felizgatták ellene a tömeget, s azok meg akarták Pált ölni. A római helyőrség mentette ki kezükből.

1. Mi volt Pál társának neve, akivel vádolták, hogy a templomba vitte?
Az efezusi Trofimusz.

A római helytartó Cezareában székelt. A jeruzsálemi templom északi részén emelkedő erődítményben katonai helyőrség állomásozott, hogy vigyázzon az ünnepek alatt a rendre. Az itt lévő katonaság mentette ki Pált a tömeg kezéből.
2. Hol állomásozott a római helyőrség a templom védelmében?
Antonia várban.

Az ezredes meg akarta ostoroztatni Pált, hogy vallomásra bírja. Római polgárjogának köszönhetően Pál ettől most megmenekült.
3. Mi volt az ezredes neve, aki a helyőrséget vezette?
Liziász.

A XXIII. forduló kérdései:

Pál apostolt két éven át Cezareában tartották őrizetben. Két helytartó is foglalkozott ügyével. Pál végül is a császárhoz fellebbezett, ezért Rómába kellett szállítani a császári bíróság elé.

1. Hol várták és köszöntötték Pált a római hívek?
A Forum Appii, illetve a Tres Tabernae táján várták és köszöntötték.

A hagyomány szerint Pált felmentették, majd eljutott Hispániába, járt Kréta szigetén és Efezusban.
Újra fogságba került, és ez már szigorúbb volt, mint az első. Üldözés tört ki, és sok keresztény vesztette életét.
2. Melyik római történetíró említi ezt az üldözést?
Tacitusz történetíró.

Pál apostolt a mai Tre Fontane trappista apátság helyén fejezték le. Egy előkelő római matróna tanyáján temették el.
3. Hogy hívták ezt a helyet?
Praedium Lucinae – Lucina tanyája, a Via Ostiensis mellett. Ezen a helyen épült később Nagy Konstantin idejében a Falakon kívüli Szent Pál bazilika.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .