A hét szentje

A nyugati szláv törzsek, amelyek a népvándorlás után letelepültek, és megalkották a Nagymorva Birodalmat, a IX. század elején magas színvonalú politikai és kulturális életet éltek. Készek voltak a kereszténység elfogadására, de tudták, hogy ha germán területről érkező misszionáriusok térítik meg őket, az politikai függőséget is jelentene. Ezért Rasztiszláv, a birodalom uralkodója a kereszténységnek olyan formáját kereste, amely országa és a szláv népek önállóságát nem fenyegeti. Kívánsága teljesülni látszott, amikor a bizánci kormányzat egy csoport keresztény térítőt küldött, akik közül különösen két testvér tűnt ki: Konstantin, aki pap és Metód, aki szerzetes volt.
A két testvér egy császári hivatalnok gyermekeiként született. A fiatalabb, Cirill, eredeti nevén Konstantin először szülővárosában, majd Konstantinápolyban tanult. A császárváros művelt köreiben filozófusként ismerték. 858 táján abbahagyta a tanítást, hogy egy időre visszavonuljon egy kolostorba, ahová már évekkel előbb belépett bátyja, Metód.
860-ban a kormány Konstantint testvérének társaságában a kazárok közé küldte, a Fekete-tenger partjára. Politikai és vallási küldetés volt ez. Ekkor találta meg Konstantin Kerszonban Szent Kelemen vértanú pápa ereklyéit.
A görög misszió 863-ban érte el Morvaországot. Konstantin drága kincset vitt magával: a perikópákat és liturgikus szövegeket, amiket görögből ő fordított szláv nyelvre, és lejegyzésükhöz maga állított össze írásjeleket (ez az úgynevezett glagolita ábécé, a cirill ábécé ősi formája).
Rasztiszláv szeme előtt egy saját egyháztartomány képe lebegett, amely független a birodalmi egyháztól. Konstantin és Metód ennek az egyházpolitikai kérdésnek a megoldását csak a pápa döntésétől várhatta. Útra keltek tehát Rómába, ahol II. Adorján (Hadrián) pápa ünnepélyesen fogadta őket, mert Szent Kelemen ereklyéit magukkal vitték. Megvédték missziós módszerüket, és a szláv nyelvű istentisztelet jóváhagyást kapott. Rómában Konstantin megbetegedett, majd meghalt. Testét a Szent Kelemen-bazilikában helyezték nyugovóra, és mind a mai napig ott tisztelik.
Kocel pannóniai fejedelem sürgetésére Metódot kinevezték Pannónia és Morvaország érsekévé – ezzel visszaállították a népvándorlásban elpusztult Sirmium (Szerém, Száva­szent­demeter, ma Sremska Mitrovica) püspökségét –, ugyanakkor megkapta a szentszéki legátus hatalmát a szlávok körében.
Metód virágvasárnap halt meg, és székesegyházában temették el, amely valószínűleg a morvaországi Velehradban volt.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .