Vizsolyban vasárnap ünnepelték, hogy 425 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejezték be a magyar nyelvre fordított biblia nyomtatását.
Károli Gáspár a fordítást 1586-ban kezdte meg Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem és Dobó István erdélyi vajda támogatásával, több református lelkésztársa segítségével. A Károli-biblia nyomtatását 1589. február 18-án kezdték el, és 1590. július 20-án fejezték be, és ez alatt az időszak alatt 700-800 példány készült. Mára 54 példány maradt fenn, ebből 24 található Magyarországon.
Idén januárban a hungarikumok sorába került a vizsolyi biblia, amelynek hatása a magyar irodalmi nyelv alakulására szinte felmérhetetlen. (MTI)

További érdekes olvasnivalók

# Egyházunk - Pál József Csaba kanonokot, a hegyvidéki főesperesség elöljáróját, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom ...

# Egymásért - Kocsis Fülöp érsek-metropolita augusztus 2-án Szíriába utazott. Damaszkuszi látogatásának célja az volt, hogy ...