Visszafordíthatatlan

Mégis, ha erre a napra gondolunk (különösen mi, itt Kelet-Közép-Európában) ritkán jutnak eszünkbe az amerikai munkásasszonyok vagy az elmúlt százötven év sok célt elért nőmozgalmai. Annál inkább felsejlik Clara Zetkin (született Eissner) alakja. Az ő nevéhez köthető, hogy ebből a napból végül is ünnep lett. Zetkin asszony fontos szerepet játszott a marxizmus elveinek elterjesztésére alapított I. Internacionáléban, élettársa lett egy orosz anarchistának, Joszip Zetkinnek. A Németország Szociáldemokrata Pártja női tagozatának vezetője, majd a marxista balszárnyból létrehozott Spartacus Szövetség tagja lett, amely 1919-től Németország Kommunista Pártjaként működött. Clara Zetkin 1920 őszén Leninnel készített interjút a nőket érintő politikai és morális kérdésekről, majd a sztálini Komintern (III. Internacionálé) végrehajtó-bizottságának tagja is volt. A Szovjetunióba emigrált, ott hunyt el. A Rákosi-korszaktól kezdve hazánkban a nőnap ünneplése szovjet mintára kötelezővé vált.


A kommunizmussal való összefonódásával magyarázható, hogy sokan nem gondolnak jó szívvel március 8-ára. Miközben ma is lenne szerepe, felhívó ereje. Hiszen jól tudjuk, a nők helyzete, munkabére, foglalkoztatottsága, az anyák rugalmasabb munkaideje még mindig számos kívánnivalót hagy maga után. A nők elleni erőszak, hátrányos megkülönböztetésük a világ számos pontján megoldásra váró kérdéseket vet föl. Azt pedig halkan, mégis bátran említem meg, hogy egy nőnapon (vagy bármilyen más napon) kapott figyelmességnek a hölgyek mindig örülnek, meg is hálálják. A nőnapnak munkahelyi, családi, társadalmi hangulatjavító hatása is van. Lehetne.

A nőnap XX. századi ünnep, s benne tetten érhető a század minden ellentmondása. Lehet szeretni, nem szeretni, megünnepelni és megfeledkezni róla. Csak egyet nem lehet: visszafordítani az időt és azt a folyamatot, amelynek során a nők – nem vitás – időnként hatalmas öngólt is rúgtak maguknak, ám amely nélkül sokunk még ma sem választhatna magának (többek között) olyan hivatást, amely még száz évvel ezelőtt is csak férfiakat illetett meg.