Világos tanítás a mai kor emberének

– Milyen alapvető benyomást hagyott Önben a Szentatyával való találkozás és a vatikáni hivatalokban tett látogatás?
Az egyházkép egyre színesebben, gazdagabban, teljesebben bontakozott ki azt hiszem mindnyájunk előtt. Láthattuk az egyház nagyszerűségét, szépségét, a világban való jelenlétét és azt a sokféle embert, akik a világ legkülönbözőbb tájairól hittel zarándokoltak Szent Péter sírjához, és Szent Péter utódához, a pápához. Elsődleges élmény a hit erősödése, szinte kézzelfogható megtapasztalása volt. A másik ilyen különleges ajándék a Szentatyával való találkozás, aki nagy figyelemmel, nagy szeretettel hallgatta azokat a problémákat, amelyekkel küzdünk. Értő füllel tudta befogadni a gondjainkat. Olyan testvért tapasztaltunk meg benne, aki megerősíteni akarja testvéreit.
A hivatalokban nagyon értékes találkozásaink voltak, hiszen előre elküldtünk egy hosszabb jelentést, amelyben a megadott kérdőpontokra a választ bőséggel megfogalmaztuk. Láthattuk, hogy ezeket komolyan vették, áttanulmányozták, hogy keresték problémáinkra a választ. Az előrevivő törekvéseinkben megerősítést kaptunk.
Föltűnt itt, az Örök Városban, hogy a magyar püspökök együtt vonulnak a hivatalokban, együtt jártunk a városban, és ez a köztünk való egység az embereket megragadta. Lehetőségünk volt arra is, hogy találkozzunk a Rómában felsőbb tanulmányokat végző kispapjainkkal. Saját életterükben, iskoláikban láthattuk őket. Találkozhattunk magyar közösségekkel, az itt zarándokként tartózkodó honfitársainkkal.

– Melyek azok a fontos eligazítások, tanácsok, amelyeket hazatérve egyházmegyéjében igyekszik majd feltétlenül gyakorlatba ültetni?
Aprólékos eligazításokat természetesen nem vár az ember itt, Rómában. A fő irányvonalakat, a fő hangsúlyt tudják meghatározni. Kirajzolódott előttünk annak a fontossága, hogy a lelkipásztorkodásban kell megújulásra törekedni, hiszen ezen múlik, hogy az egyháznak milyen tagjai lesznek, és hogyan fogják tudni majd a hitüket megélni. Tapasztaljuk azt, hogy megszakadt egy hagyomány, a családok új nemzedékei egészen más befolyás alatt állnak. Egészen új világképben sok, eddig idegen, ismeretlen behatással kell, hogy megküzdjenek, és ezekbe sokszor nehezen fér bele az a fajta vallásosság, amelyet a család korábbi nemzedékei képviseltek. Ezért biztos, hogy modern, világos vallásosságot kell az embereknek fölkínálni. Ez azt is jelenti, hogy ragaszkodni kell a világos tanításhoz. A liturgiát pontosan, szépen, az előírásoknak megfelelően kell végezni, hiszen nem a pap vagy a püspök magánakciójáról van szó, hanem az egyház hivatalos istentiszteletét végezzük, amelynek pontosan meghatározott szabályai, körülményei vannak. Fontos az is, hogy korszerű, jól előkészített, a mai problémákra választ kereső prédikációkat halljanak az emberek a szentmiséken, hiszen magukban hordozzák a problémákat, sokszor tépelődnek azokon, segítenünk kell, hogy utat tudjunk mutatni, fel tudjuk kínálni számukra a megoldást Jézus Krisztusban, illetve az egyház tanításában. Emellett nagyon nagy szükség van arra, hogy a karitászmunkát buzgón végezzük, mert erre a tevékenységre a társadalom mindig fogékony marad. Szegények mindig is lesznek velünk, és jel szerepe van annak a világban, ha jót teszünk az elesettekkel, a hátrányos helyzetűekkel.

– Püspök úr a karitász elnöke és az Országos Katolikus Rádió vezérigazgatója. Mindkét területnek nagy szerepe van az evangelizációban és a lelkipásztorkodásban.
A világ változásával nem lehet pusztán a régi módszerekkel, a megszokott utakat járva elérni az embereket. Ahhoz, hogy el tudjuk juttatni a ránk bízott tanítást, a krisztusi örömhírt, új eszközök, új módszerek kellenek. És ezen az úton nagy segítségünkre van a média világa. Bátran kell élnünk ezekkel a tömegtájékoztatási eszközökkel, hiszen azok, akik egy istentiszteletre talán még nem jönnek be, de esetleg ha ráakadnak egy jól szerkesztett katolikus újságra, kiadványra, egy tiszta örömhírt továbbító katolikus rádió hullámhosszára, akkor talán máskor is vissza fognak oda térni, és megnyílnak a preevangelizáció számára. Ebben az irányban határozott bátorítást és megerősítést kaptunk.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .