Veszélyzetetett állatok

A most kez­dő­dő, hat­ré­szes so­ro­zat el­ső epi­zód­já­ban olasz gye­re­kek mu­tat­nak be négy olyan ál­la­tot, amely­re na­gyon oda kell fi­gyel­ni: a kö­zön­sé­ges del­fint, Eu­ró­pa leg­ki­sebb őzét, egy szép és vad ci­cát, va­la­mint egy kü­lön­le­ges sas­ke­se­lyűt. Itá­li­át kö­ve­tő­en len­gyel vi­dé­kek­re ka­la­u­zol­ják a né­zőt a film ké­szí­tői, ahol az Apol­ló-lep­ke, az eu­ró­pai mo­csá­ri tek­nős, a de­ne­vér és a bö­lény szo­rul vé­de­lem­re. Dá­ni­á­ban az or­szág te­rü­le­té­nek je­len­tős há­nya­dát mű­ve­lik, ezért ke­vés a sza­ba­don élő ál­lat. A dán di­á­kok a tör­pe­ma­ré­nát, a ku­vi­kot, a mo­gyo­rós pe­lét és a vid­rát mu­tat­ják be, s hív­ják fel a fi­gyel­met a ve­szély­re.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .