Van egy álmom: A keresztény Európai Unió

Természetes, hogy megkérdeztem: mi az értekezlet témája? Azt felelték, hogy a magyar nép, illetve felelős vezetői kövessenek el mindent annak érdekében, hogy Törökországot is besegítsék az Európai Unióba. Feltettem a kérdést: és mi célból hívnak akkor engem is erre a megbeszélésre? Azt felelték: szeretnék hallani egy római katolikus püspök véleményét is erről a problémáról. Mivel aki meghívott, sokat segítette híveimet, ezért már barátságból is elmentem. Hogy kik voltak jelen, erről nem nyilatkozhatok, de vezető pozícióban lévő emberek.

Az egész megbeszélés témája az volt, hogy Magyarországnak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy Törökország is bekerülhessen az EU-ba. Mind a harminchatan amellett kardoskodtak, hogy ezt mindenképpen támogatni kell. Megkérdeztem: mivel indokolják ezen törekvésüket? Az volt mindenki véleménye: mert ezt követeli gazdasági érdekünk. Ezután feltettem ezt a kérdést: és önöknek más elvárásuk nincs is az EU-val kapcsolatosan? Azt felelték: a többi mellékes, mert a lényeg, hogy ez mozgatja és viszi előbbre az egész világot.  Éppen ezen napokban történt, amiről a média is tudósított, hogy két középiskolás tanuló agyonütötte harmadik társukat, mert nem akart társulni bűnös tervük végrehajtásához, és féltek, hogy netán elárulja őket. Ezért eltették láb alól. Csak egy példa ez arra, milyen is az, amikor csak gazdasági érdek vezeti a világot. Ember embernek farkasa lesz, ahogy a kétezer éves latin közmondás tartja: „homo homini lupus”. Vagyis az erősebb tönkreteszi a gyengébbet, minden lelkiismeret-furdalás nélkül.

Tehát: véleményem szerint feltétlenül fontos, hogy az Európai Unió szem előtt tartsa és alkotmányában is értékként ismerje el Európának kétezer évre visszanyúló keresztény hagyományait – és ezek megvédése, sőt gyakorlatba ültetése érdekében is mindent megtegyen, hogy valóban boldogabb, félelemmentesebb jövőt építhessünk a harmadik évezred kezdetén. A francia püspöki konferencia szociális bizottsága a pénzhez való viszonyuk átgondolását kérte a keresztényektől október 8-ai nyilatkozatában, kijelentve: a legfontosabb az, hogy a gazdaság az embert szolgálja, és ne csupán a profitot. Rocco Buttiglione olasz kereszténydemokrata politikus is azt nyilatkozta: a vallásellenes tudományfelfogás és laicizmus hatott az EU-ra, és ez is hozzájárult a mostani pénzügyi válsághoz.

Az Európai Parlament keresztény frakcióközi csoportjának megalakítását javasolta Tőkés László európa parlamenti képviselő a Nagyváradon október 17-18-án rendezett Kereszténység és Európa elnevezésű konferencián, hangsúlyozva, hogy Európa csak akkor érheti el a valódi egységet, ha visszatér keresztény gyökereihez. Ezért hirdette meg a Keresztény Európáért programot, melynek megvalósításához szükséges az ökumenikus összefogás. Közös célunk és javaslatunk, hogy a keresztény szeretet váljék hivatalosan az európai oktatás alapvető motívumává, és javasoljuk frakcióközi csoport megalakítását az Európai Parlamentben. Magam arról beszéltem ezen konferencián, hogy a keresztény érzület nélkül – pusztán a gazdasági szempontokra támaszkodva – nem lehet felépíteni az egységes Európát, mert ez katasztrofális következményekhez vezethet.

A radikális iszlám alapvetően veszélyezteti az EU-t. Az iszlámot csak akkor lehetne elfogadni, ha elvégezné reformját. Az unióban jelenleg a nyugati szekularizáció találkozik a keleti ideológiai ateizmussal, ami erős egyházellenességet szül. Tőkés püspök úr is diszkriminációt tapasztal az unióban a kereszténységgel szemben, viszont teljes toleranciát a muzulmánok irányában. A Keresztény Európáért programba belefoglaltuk azt az állásfoglalás-tervezetet, amelyet az összes hazai keresztény egyháznak elküldünk aláírás végett. Ebben azt is kértük, hogy a határ menti régiókban törekedjenek az egyházi együttműködés megvalósítására is. Az EU a nyelvet pusztán kommunikációs eszköznek tekinti, holott identitásunk része is. Fontos az ortodox államok csatlakozása is az unióhoz, akik a nyugati keresztényekkel összehasonlítva erőteljesebben fejezik ki vallásosságukat. Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára elmondta, hogy a 2002-ben aláírt Ökumenikus charta legyen további vezérfonala az egyházak növekvő együttműködésének a keresztény Európa megvalósítása érdekében.

A szerző nagyváradi püspök

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .