Új közösségi élettér Budapest szívében

A Congregatio Jesu női szerzetesrend elsődleges küldetése Magyarországon az iskolai nevelés és oktatás.

Hazánkban két intézményben – Budapesten és Egerben – működnek együtt a nővérekkel világi tanárok, nevelők és szülők a felnövekvő nemzedékek szolgálatában.

Az iskolákban a Szent Ignác-i lelkiség szerint és Ward Mária rendalapító karizmájának megfelelően három alappillérre épül az értékközvetítő pedagógia. Ez a három a tudás, a lelkiség és a szolgálat.

A tudás átadásában a klasszikus általános iskolai és gimnáziumi oktatás nyújtotta keretek között a diákokban rejlő személyes tehetség kibontakoztatásán munkálkodnak a rend tagjai és a világi tanárok.

A szerzetesrend nemzetközisége tükröződik intézményeinek idegennyelv-oktatásában is. A Congregatio Jesu Európa különböző országaiban működő iskolái kapcsolatokat ápolnak egymással, és részt vesznek olyan közös pályázatokon, amelyek keretében több ország tanulói dolgozhatnak együtt egy-egy tudományos vagy művészeti területen.


A lelkiség közvetítésében fontos, hogy minden tanár és diák megismerje a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokat, s életvezetésükben reflektált, fejlődőképes és elkötelezett emberek legyenek.

A rend iskoláiban Ward Mária nevelési módszerei közül évszázadok óta jelentős szerepet játszik a művészetre nevelés, ezért az oktatásban hangsúlyos helyet kap a zene, a tánc, a színjátszás és a képzőművészet.

A szolgálatra nevelésben az intézmények arra törekszenek, hogy diákjaik érzékennyé váljanak a társadalmi igazságtalanságokra, és síkra szálljanak az igazságosabb világért.

A szeretetszolgálat által az iskolák biztosítják, hogy a felnövekvő nemzedékek ne csupán elvben, hanem a gyakorlatban is közelebb kerüljenek olyan társadalmi csoportokhoz (idősekhez, fogyatékkal élőkhöz, hátrányos helyzetű gyermekekhez stb.), amelyeknek segítése közben mélyebb önismeretre tehetnek szert, és szolidaritást tanulnak.

A rend iskoláinak céljai közé tartozik, hogy a nevelés által egy értékekre épülő társadalmat szolgáljanak. Az intézményekben ezért egészséges női és férfi identitású, önállóan gondolkodó, tetteikért felelősséget vállaló, nemzeti gyökereikben erős, szolgálatra kész fiatalokat képeznek.

A több évszázados hagyományokkal rendelkező budapesti iskola most új korszakához érkezett. A XIX. századi épületben működő intézmény évről évre, lépésről lépésre halad a megújulás útján. A tervezők a műemléki épület állagmegóvásán és energetikai felújításán túl a közeljövőben szeretnének egy, a korszerű közoktatási intézmények elvárásainak megfelelő központi teret is kialakítani az intézményben. A fejlesztés folyamatának következő mérföldköve egy nagy közösségi tér, egy aula kialakítása lesz.

Az iskolai közösség minden ember életében meghatározó. A budapesti Ward-iskola különösen fontos céljának tekinti, hogy a felnövekvő fiatalokat a közösségi lét és a társadalmi szerepvállalás iránt elkötelezett emberekké nevelje. Ehhez azonban jelenleg még hiányoznak a régi falak között azok a nagyobb terek, ahol a közösség élménye egyszerre megélhető lenne az iskola valamennyi tanulója számára.

A tervezett nagyszabású építkezés költségei meghaladják a jelenleg rendelkezésre álló kereteket, ezért a fenntartó az iskolával közösen támogatási lehetőségeket dolgozott ki a társadalom szélesebb köre számára.

Ezzel a cikkel is szeretnénk segíteni ezt a példaértékű kezdeményezést, ezért kérjük kedves Olvasóinkat, hogy vigyék tovább a projekt hírét, és lehetőségükhöz mérten támogassák az építkezést. (Congregatio Jesu Erste Bank Nyrt. 11600006-00000000-12969003 Megjegyzés: „BPWMI aulaépítés”)

Fontos, hogy a tervekben szereplő és a közösségi életnek teret adó aula nem csupán az iskola diákjai, tanárai és a szülők részére jelent majd nyitást egymás irányába, hanem a városban, a kerületben élő polgárok számára is. A Budapest-Belváros szívében megvalósuló álom meghozza majd gyümölcsét, Loyolai Szent Ignác szavaival szólva: „Isten nagyobb dicsőségét!”

További tudnivalók: www.wardmaria.hu/fejlesztesek, www.facebook.com/ AulaProjektBpWard

CJ

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .