Úgy prédikált, ahogy élt

Az arsi plébános címmel a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg Michael Marsch legújabb kötete, amelyben a német domonkos rendi szerzetes, Vianney Szent János életét tárja olvasói elé; mégpedig úgy, hogy a könyv lapjain megelevenedik a francia forradalom és a napóleoni háborúk emberre, társadalomra, hitre tett hatása, az ész diadalmát hirdető, hamis valósága is. A fordító, Kőrösiné dr. Merkl Hilda érdeme, hogy a magyar kiadás nyelvileg helyes, igényes és választékos stílusban mutatja be a könyv hősét, a papok védőszentjét. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert szinte hetente jelenik meg egy-egy lelkiségi kiadvány külföldi szerzőktől, s némelyik magyar fordítást – legyen az akár Ferenc pápáról szóló is – finoman fogalmazva is tovább „érlelhették” volna…

 

 

A kötet fő értékei közé tartozik, hogy az arsi plébános életét történelmi közegbe helyezi, s más lelki írók gondolataival fűszerez, illusztrál, magyaráz az író. No meg nyolcvan év bölcsességével, hiszen Michael Marsch, aki a heiligkreuztali egykori ciszterci kolostorban lévő Szent Rafael Házban él, pszichoterapeuta, számos televízió- és rádióműsor szerkesztője, gyógyításról szóló művek szerzője. Sugárzó egyénisége számos pap számára lehet példa, s lelkigyakorlatain is gazdagodik a lélek. (Tizennégy éve magam is részt vehettem egy országos lelkigyakorlatán a kaposvári püspökségen, s faggathattam többek között az okkultizmus veszélyeiről, a gyógyító ima jelentőségéről, a társadalomban és az egyházban is érzékelhető individualizmusról, az istenhitet háttérbe szorító, materializmussal átitatott fogyasztói mentalitásról.) Nem véletlen, hogy a magyar kiadás elé szánt bevezető gondolatokat az a kaposvári Varga László plébános írta, aki maga is testi-lelki gyógyulást élt át Michael Marsch közbenjáró imáinak hatására, s közel két évtizeden át tartó lelkigyakorlatos tanításaiból ma is táplálkozik. Az előszóíró, akinek tizenhét évesen került a kezébe az arsi plébános életrajza, a legradikálisabb életformára, a Krisztus-követésre irányítja a figyelmet, hangsúlyozva a papság prófétai küldetését, azt, ami Vianney Szent János szolgálatában is a legfőbb helyre került.


A kötet a szegény, ám hívő családból induló, a papságra mindig áhítozó, ám nehezen tanuló fiúcska sorsát, pappá szentelését, kezdeti elbizonytalanodásait, plébánosi tevékenységét eleveníti fel, egészen haláláig követve a számára kijelölt, olykor gyötrelmekkel, kételyekkel, de tettrekészséggel, karakánsággal és lelkipásztori örömökkel is „kikövezett” életutat. Képet kapunk arról is, miként áll mellé egy emberként a hívek serege, s mi mindent megtesznek azért, hogy az ellenoldal ármánykodásai ellenére is Arsban maradhasson a különös karizmákkal bíró, sokak által tisztelt iskolaépítő, az elesetteket befogadó és munkára bíró tanító, a rendszeres gyónásra és szentségimádásra buzdító, évtizedeken át zarándokok hadát fogadó aszketikus plébános, akit egy helybéli parasztember így jellemzett: „Úgy prédikál, ahogy él, és azt éli, amit prédikál.

 

 

A szentek életükkel tanítanak bennünket. Az arsi plébános ténykedése is tanítás és tanúságtétel, amelyben a hitelesség a kulcsszó; ez a máig legbeváltabb ajánlólevél papnak, hívőnek, politikusnak…

 

A szentek hús-vér emberek, akiktől nem áll távol a humor sem. Örvendetes, hogy a szerző felvillant egy-egy képet Vianney Szent Jánosnak erről az oldaláról is.
Egy barát magával hozta Arsba egy jó ismerősét, aki vadászkalapban, fegyverrel és kutyával haladt el a templom előtt, és röviden beleszagolt az istentiszteletbe, „hogy megnézze magának ezt a cirkuszt”. A plébános a szószékről észrevette őt, és a prédikáció közben odakiáltott neki: „Ó, kedves barátom, bárcsak lenne a lelke is olyan szép, mint a kutyája!” A büszke vadász a mise után kutyájával együtt gyónni ment, és a gyónást követően belépett a trappista rendbe, természetesen a kutya nélkül.

 

Élvezettel írt – és fordított –, különös papi életút tárul fel e kötetben, sokunknak példát mutatva alázatból, szeretetből, s abból, miként válhat valaki gyógyító, jótékony jellé életében. Így azonosulhatunk csak az akár életprogramot adó gondolattal: „A világ azé, aki a legjobban szereti, és ezt be is tudja bizonyítani.”

 

(Az arsi plébános; Kairosz Kiadó, 2013. A könyv megvásárolható az Új Ember könyvesboltjában.)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .