Tizenötéve történt: Aggodalom és egyenes beszéd

Az a levél, amelyet a püspöki konferencia akkori elnöke, Seregély István egri érsek intézett az új miniszterelnökhöz püspöktársai nevében, hangot is adott ennek az aggodalomnak és bizonytalanságnak. „A vallásos emberek között félelmet tapasztalunk, hogy az egyház működésében elért eredményeket veszély fenyegeti.” Ma, amikor szinte divattá vált a rendszerváltozás igazi megtörténtét megkérdőjelezni, meg kell jegyeznünk: voltak tehát elért eredmények ezen és más téren is. Volt már mit félteni.
A levél igen tiszteletreméltó módon, világosan sorra veszi az egyház és állam közötti megoldandó kérdéseket. Első helyen a többgyermekes családok helyzetét. „Elsőként említem a többgyermekes családok szociális helyzetét. Népünk közvetlen közelében élve tapasztaljuk, hogy a sokgyermekes családok igen súlyosnak, gyakran kilátástalannak tartják helyzetüket. A pénzbeli támogatáson túl a gyermekek javát szolgálná az olcsó tankönyv, gyermekruha, iskolai étkeztetés, óvodai, napközi ellátás, kedvezményes áruk biztosítása, a nagycsaládok esetében a közüzemi díjak mérséklése, amennyiben erre az országnak lehetősége van.” Azóta sajnos nem javult, hanem még nagyobb úgynevezett megszorítások áldozatai a családok. A hitoktatás kérdését is időszerűnek érezhetjük. „Kérjük a fakultatív iskolai hitoktatás zavartalan biztosítását. Meggyőződésünk, hogy a valláserkölcsi nevelés nyomán jobb és tisztább lesz a magyar közélet és hatékonyabb a munkamorál. Szükségesnek tartjuk, hogy a hitoktatás mint fakultatív tantárgy részére tantermet és védett időt biztosítsanak.” Sajnos mindennek fontosságát a szülők többsége sem értette még meg.

A katolikus iskolák ügye is aktuális tizenöt év után. „Kötelességünk szóvá tenni az egyházi oktatási-nevelési intézmények fenntartásának és fejlesztésének ügyét. Az egyházi iskolák a magyar közoktatás szerves részét képezik. Az iskoláinkban tapasztalható túljelentkezés is mutatja az irántuk megmutatkozó társadalmi igényt. Ezért kérjük ezen közszolgálati tevékenységnek az állami intézményekével azonos támogatását és a szabályosan megkötött közoktatási megállapodások megtartását. Igazságtalan lenne, ha hazánkban a hívő állampolgár hátrányos megkülönböztetésben részesülne azért, mert gyermeke egyházi iskolába jár.” Foglalkozik még a levél a tábori lelkészi szolgálat szervezeti kiépítésével, a korábban államosított egyházi épületek visszaadásával, illetve a kárpótlással. Azóta nemzetközi egyezmény jött létre a Szentszék és hazánk között. Vegyes bizottság tárgyalja meg az ennek betartása terén mutatkozó problémák rendezését.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .