Templom, iskola, rend

„Az évfordulón jó lenne a figyelmünket a jelen és a jövő felé is fordítani, kiemelve lelkiségünkből, jezsuita örökségünkből mindazt, amit továbbadhatunk az Istent kereső, szellemi és lelki értékekre vágyó kortársainknak. Szeretném, ha meg tudnánk szólítani a fiatalokat…” – többek közt erről is beszélt Lukács János jezsuita provinciális, amikor meghirdette a jubileumi évet április 20-án.

1988-ban Velkey László orvosprofesszor Seregély István egri érsekkel összefogva vetette fel azt az akkor merész gondolatot, hogy Miskolc legnagyobb lakótelepén a katolikus egyháznak oktatási és lelkipásztori központot kell építenie. A terv megvalósításához 1988-ban területet kaptak a városi tanácstól. A pályázatot Ferencz István mérnök terve nyerte el.

1990-1992 között elkészült a templom és plébánia épülete. Az eredeti elképzelés szerint nem csupán a római és görög katolikus plébániáknak, hanem református és evangélikus egyházközségeknek is helyet adott volna, de az 1992. szeptember 27-én történt szentelés óta a római és görög közösség közösen használja a templomot. A kezdetektől érvényesülő nyitottság gyümölcse lett a jezsuiták hívására, 2000 adventjétől hittantermünkben összegyűlő református közösség, mely 2003 nyarától önálló gyülekezet, amely ellátja a miskolci római katolikus egyetemi lelkészség szolgálatát is.

A jezsuita gimnázium 1994-ben indult, 2002-ben bocsátotta ki első érettségiző évfolyamát. Az elmúlt évek országos összehasonlítása alapján az ország legjobb harminc gimnáziuma között szerepel. Büszkeségre ad okot, hogy a térségben itt a legmagasabb a „pedagógiai hozzáadott érték”, mely a tehetséggondozó program eredményét mutatja.
A jezsuita rend alapelveiben hangsúlyozottan világ- és életigenlő. Nevelésük célja, hogy felkeltse a diákokban a készséget a mindig teljesebb, jobb, önmagával szemben igényesebb élet felé.

A diákok továbbtanulásra történő felkészítésén túl célul tűzte ki az igényes, széles körű általános műveltség megszerzését, elkötelezett hitbeli nevelést, a közösségi-szociális érzékenységre és aktív közéletiségre való felkészítést.
A jezsuita szociális elkötelezettség hagyományát követve a magas követelményű tanulmányokat és a sokszínű szabadidős programokat fogja össze a Gimnázium keresztény nevelési programja, mely a személyes törődésre építve, korosztálynak megfelelően kínál segítséget a hit- és személyiségfejlődés növekedésének útján. A nyolc- és négyosztályos tehetséggondozó képzés, illetve a tanárok, szülők és diákok fokozott együttgondolkodása ezt különösképpen elősegíti.

Középtávú fejlesztés keretében 2006-2011 között bevezették a sajátos nevelési igényű diákok integrált tanítását, meghonosították a kompetenciaalapú oktatást, kialakították a négyosztályos képzést, és emelt szintű („tagozatos”) oktatást indítottak. Ezen programbővülések befogadására jelenleg egy új oktatási szárny épül ki, és a felújítás célja a megújuló energiahasznosítás is.

A jubileumi programok kezdeteként Seregély István nyugalmazott egri érsek mondott ünnepi szentmisét. Mint mondta, mindig örömmel látogat ebbe a templomba és a gimnáziumba, hiszen a kezdetektől láthatta a plébániai élet és a gimnáziumi oktató-nevelő munka kibontakozását. Prédikációjában arra hívta a jelenlévőket, hogy a jezsuitákhoz hasonlóan – akik mindent Isten nagyobb dicsőségére tesznek – merjük mi is Istent életünk középpontjába állítani.
Lukács János provinciális homíliájában elmondta: végiggondolva a rendtartomány száz évét, volt benne sok reményre okot adó és sok szomorú, reménytelen esemény. Hibás lenne a visszatekintés, ha nem keresnénk történetünkben a Szentlélek működését. A Lélek, amely az újjászületésre vezet, megadja a reményt a Jézus életébe való bekapcsolódásra. Számunkra ezt a reményt jelenti ez a jubileum – zárta a szentbeszédet Lukács János.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .