„Te kövess engem” – Huszonöt éve szentelték püspökké Pápai Lajost

A hálaadó szentmisén a jubiláló püspökkel együtt ünnepeltek Bosák Nándor, Gyulay Endre és Keresztes Szilárd nyugalmazott püspökök, Veres András szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Spányi Antal székesfehérvári és Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspökök, valamint a Győri egyházmegye papsága és hívei.
A szertartás elején Németh Gyula nagyprépost felolvasta ­Pietro Parolin bíboros államtitkár levelét, melyben Ferenc pápa köszöntő szavait és apostoli áldását tolmácsolta az évfordulóját ünneplő győri főpásztornak. Ezt követően Németh László általános püspöki helynök köszöntötte Pápai Lajost az egyházmegye papsága és hívei nevében.
Az ünnepi liturgia szónoka Rózsa Huba pápai prelátus, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professor emeritusa volt.
A professzor homíliájában az apostoli küldetés lényegi jegyeiről beszélt az evangélium szövege alapján, Jézusnak a feltámadása után mondott szavait idézve.
Elsőként az apostolok és minden utóduk, sőt Krisztus minden tanítványa feladatára emlékeztetett a missziós parancs szerint. Rámutatott, napjainkban a „keresztény Európa” is missziós területté vált, a misszió egészen közel van, abban a környezetben, ahol élünk. Minden apostolutódnak és az egyházi rend tagjainak feladata megnyerni az embereket Jézusnak, illetve visszafordítani őket hozzá – hangsúlyozta Rózsa Huba.
„Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek” – idézte a professzor Jézus szavait Máté evangéliumából, majd hozzátette: Jézus parancsa nem pusztán az igehirdető prédikációra vonatkozik, nem más az, mint az egyház élő tanítása, a katekézis. Ezáltal mélyíthetjük el hitünket, így tudjuk megélni és továbbadni az evangéliumot.
„Legeltesd juhaimat”, hallhatjuk háromszor is az evangéliumban. A nyáj a hívők közössége, melynek ­Jézus a feje, s az apostoloknak és utódaiknak kulcsszerepük van a szervezésben és az építésben – folytatta az apostoli küldetésről szóló elmélkedését az egyetemi tanár.
Majd Jézus ígéretét idézte: „Íme, én veletek vagyok a világ végéig”, és emlékeztetett a győri megyés püspök jelmondatára is: „Te kövess engem.” A professzor hangsúlyozta: az apostol és az apostolutód nem a saját feje után megy, hanem Krisztust követi. És az apostolok tudják, hogy nincsenek kiszolgáltatva emberi hatalomnak, tudják, hogy mindig Krisztus áll mögöttük.
Pápai Lajos közvetlenül a rendszerváltás után kezdte meg főpásztori szolgálatát, amikor az egyház negyven év után újra szabadságot kapott. Közösséget szervezett, iskolákat, kollégiumokat alapított és épített, sok minden őrzi a keze nyomát.
Kívánjuk neki, hogy életében ez­után is mindig találja meg és élje meg az apostoli tevékenységet. Hálát adunk az Úrnak, és kérjük együtt az ő áldását és segítségét – zárta szentbeszédét Rózsa Huba.
A szentmise végén a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend tagjai köszöntötték a jubiláló püspököt, átadva neki a lovagrend kitüntetését.
Ezt követően Pápai Lajos hálát adott Istennek, és köszönetet mondott az elvégzett munkáért papjainak, barátainak, munkatársainak és az egyházmegye híveinek. Köszönő szavaiban hangsúlyozta a református és az evangélikus püspökökkel és lelkészekkel való jó együttműködést is, valamint kifejezte reményét, hogy az Úr ma is hív fiatalokat szolgálatára. A győri főpásztor végül megköszönte a közös ünnepi hálaadást, és a jelenlevők imáit kérte. A koncelebráló püspökök ezután a Könnyező Szűzanya oltárához vonultak, és a hívekkel együtt kérték Mária közbenjárását.

Pápai Lajos Győrben született 1940. szeptember 6-án. 1963. június 21-én Veszprémben szentelték pappá. 1969-ben Budapesten teológiai doktorátust szerzett, majd Strasbourgban tanult, és vallástudományból doktorált. 1977-től a budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituálisa volt, 1985-től pedig a veszprémi Regina Mundi-plébánia plébánosaként szolgált.
Szent II. János Pál pápa nevezte ki győri megyés püspökké 1991. március 18-án, ezt követően április 27-én szentelték püspökké Győrben. Ő a hetvenhetedik a győri püspökök sorában. Elődei között találjuk a hetvenegy évvel ezelőtt vértanúhalált halt Boldog Apor Vilmost, akit az ő püspöksége alatt, 1997-ben avatott boldoggá Rómában Szent II. János Pál pápa.
Pápai Lajos 1995-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iskolabizottságának elnöke lett. Püspöksége alatt az egyházmegye számos településén szentelt templomot és alapított katolikus iskolát. Püspöki jelmondata: „Te kövess engem” (Jn 21,22).

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .