„Szolgálni köztetek”

Fotó: Zadubenszki Norbert

 

Negyvenhárom éve annak, hogy Nyíregyházán püspököt szenteltek. 1975. február 8-án egyszerre kettőt is: délelőtt Timkó Imrét, délután Keresztes Szilárdot. Idén május 10-én pedig Szocska A. Ábel bazilita szerzetest iktatták be püspöki tisztségébe. A szentelési szertartáson jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás, és mint­egy kétszáz metropolita, érsek, püspök és pap.
Felbolydult Nyíregyháza belvárosa. Az emberek egy olyan, nagy jelentőségű esemény szemtanúi lehettek, amilyen 2015-ös megalapítása óta nem történt a görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegyében. Száz­ötven évvel ezelőtt Hajdúdorogon gyűltek össze első alkalommal a Kárpát-medence magyar ajkú gö­rög­­katolikusai azzal az igénnyel, hogy az addig egyházi szláv nyelvű liturgia helyett magyar nyelven imádkozhassák a szent liturgia szövegét, és saját egyházmegyét állíthassanak fel. Azóta metropolitai egyházzá vált a Magyar Görög­ka­to­likus Egyház három egyházmegyével, május 10-étől pedig három betöltött püspöki székkel. Ahogyan beszédében Szocs­ka Ábel – immár beiktatott nyíregyházi megyéspüspökként – elmondta: „Őseink fáradozásai nem voltak hiábavalók, mert munkájuk gyümölcse napjainkra beérett, többszörös termést hozva.” Ferenc pápa 2015. március 20-án megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat, amely a hajdani Hajdúdorogi Egyházmegyéből és a Miskolci Exarchátusból jött létre.
Ugyanakkor a Metropolitai Egyház tagjaként, Nyíregyháza székhellyel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területével megegyezően megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét.
A püspökszentelési szertartást két részben – Máriapócson és Nyíregyházán – tartották. Május 9-én estére, az alkonyati istentiszteletre gyalogosan érkezett Nyíregyházáról Máriapócsra a szentelendő jelölt, aki nemcsak e zarándoklattal, hanem négynapos lelkigyakorlattal készült fel lélekben erre a kegyelmi pillanatra. A vecsernyén maga Ábel atya végzett szolgálatot. A másnapi, Urunk mennybemenetelének ünnepe előtti estén – lítiás ünnep lévén – kenyeret, búzát, bort és olajat áldottak meg, majd kezdetét vette a hitvallások szertartása Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita, Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke és Milan Šašik munkácsi püspök vezetésével. A ritkán hallható szertartásnak a magyar görög­ka­to­li­kus metropolitán kívül tanúja volt a lengyel Eugenio Popowicz metropolita (Przemyśl-Varsói Főegyházmegye); az amerikai William Skurla metropolita (Pittsburghi Főegyházmegye); Germano Penemote, az Apostoli Nunciatúra, azaz a Szentszék Magyarországi Nagykövetségének ügyvivője, valamint titkára, Depaula Flavio Silvio SDB. A szertartáson jelen volt hat görögkatolikus püspök is a világ minden tájáról: Kurt Burnette a Passaici Egyházmegyéből (USA), a lengyel Włodzimierz Juszczak a Wrocław-Gdański Egyházmegyéből, Irynej Bilyk ukrán görög­kato­likus püspök; a Santa Maria Mag­gio­re-bazilika kanonokja Rómából; Nil Lushchak püspök a Munkácsi Egyházmegyéből; Hlib Lonchyna püspök a Londoni Egyházmegyéből; Dimitrios Salachas athéni püspök, valamint Palánki Ferenc, a római katolikus Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke.
A papok közül Mosolygó Béla egyházmegyei kancellár és Adaus V. Illés bazilita szerzetes a szentelő püspökök elé vezették Szocska Ábelt, és háromszor mutatták be őt ezekkel a szavakkal: „Bemutatjuk a püspökké megválasztott és megerősítést nyert istenszerető Ábel szerzetes papot, hogy felszenteljék az Isten óvta Nyíregyháza város püspökévé.”
Május 10-én 10 órától folytatódott a szentelés szer­tartása. Germano Pene­mote, az Apostoli Nunciatúra ügyvezetője bemutatta és felolvasta Ferenc pápa bulláját, amelyben a Szentatya, miután meghallgatta a Keleti Egyházak Kongregációja prefektusi tanácsát, Szocska Ábelt, a Nyíregyházi Egyházmegye eddigi apostoli kormányzóját a Nyíregyházi Egyházmegye püspökévé nevezte ki, megadva neki a keleti egyházak kánonjának törvénye szerinti jogokat.
Az élő adásban is közvetített szent liturgia első harmadában megkezdődött a tulajdonképpeni szentelés.
A homíliát Kocsis Fülöp metropolita mondta, aki gondolatait az Urunk mennybemenetelének ünnepére utaló zsoltárvers köré építette: „Emelkedj föl az egekbe, Isten, és a Te dicsőséged az egész földön!” Tanításában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tanítványokkal együtt ismerjük fel: Krisztus mennybemenetele „nem távozó emelkedés. Ha az atyával van, akkor velük is van. (…) Ábel atya tehát az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepén lép a püspöki trónra. Krisztussal együtt emelkedik ő is.” Ha Krisztus el is tűnik a szeme elől, ez ne keserítse el, hanem az apostolok útján járva még inkább erősödjön meg az örömben, hogy Krisztus nem hagyja el – biztatta a frissen szentelt püspököt a metropolita.
„Köszönjük a mennybe emelkedő Istenünknek, hogy éppen Ábel atyát ajándékozta nekünk, akit leginkább szerénységéről, belső gazdagságáról ismerünk. Aki maga is szereti az Egyház szépségét, de tudja, hogy ez csak az aranyszegély, amely a belső gazdagságot jelzi.”
A szerdai liturgiához képest további huszonnyolc érsek, püspök és metropolita tette tiszteletét a csütörtöki szertartáson, köztük Erdő Péter bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) érsekei, püspökei, Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát, valamint London, Pozsony, Parma, Nagyvárad és Eperjes püspökei.
A liturgia végén, a főpapi imát követően a metropolita a püspöki trónhoz vezette az újszentelt püspököt, és pásztorbotot adott a kezébe: a kormányzás jelképét. Ezután Erdő Péter bíboros imája következett, majd Udvardy György pécsi megyéspüspök, az MKPK alelnöke mondott köszöntőt Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke és a magyar katolikus püspöki kar képviseletében.
A beiktatás után Szocska Ábel köszöntője és programja hangzott el. A püspök háláját fejezte ki mindazoknak, akik eljöttek, és akik eddigi útján kísérték, támogatták őt. Programját – a felelősség súlyát érezve – evangéliumi idézetekkel fejezte ki. Márk evangéliumában Jézus azt mondja, „ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája”. Lukácsnál pedig a következő tanácsot adja: „A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék.” Én is ezt szeretném tenni: szolgálni köztetek – hangzottak a felszentelt püspök szavai. – Ha ezt meg tudom valósítani, akkor minden egyéb rám bízott feladatot, legyen az egyházi vagy polgári, helyesen tudok majd végezni.”
Ezt követően Szocska Ábel megnevezte a püspöki munkáját segítő közvetlen munkatársait: Adaus V. Illést, a Nagy Szent Bazil-rend vezetőjét, Szabó Tamás pasztorális referenst, Papp Tibor főhelynököt, Grunda János ökonómust és Polgári László kancellárt.
Az elhangzott beszédek után a Nyíregyházi Egyházmegye papjai – liturgikus jelentőségű cselekedetként – békecsókkal köszöntötték új püspöküket, elfogadva őt elöljárójuknak. Legvégül a hívek közé lépő püspök a templom udvarán főpásztorként köszöntötte nyáját.

Forrás: Polyákné Tóth Nóra/ Nyíregyházi Egyházmegye

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .