Szeretetláng a világ körül

Kolumbiai katonák egy “Szeretetláng-átadáson” (Fotó: Szeretetláng)

 

Különösen Latin-Amerikában van nagy bázisa a mozgalomnak, de más területeken is elterjedt. Európában számos országban ismerik, Afrikába kanadai közvetítéssel jutott el, de jelen van Kínában és Libanonban is. A legtöbb országban ez nem csupán imádságos közösségek működését jelenti. A polgárháború sújtotta Kongóban például Gahinyuza Alvéra kármelita nővér összeszedte az árva gyerekeket, és árvaházat alapított az őserdő közepén a Szeretetláng lelkisége nyomán.
Az egyház lehetőséget ad arra, hogy a világiak magántársulásként vallásos szervezeteket hozzanak létre. 1995-ben, amikor a Szeretetláng-lelkiség már több kontinensen elterjedt, Bernardino Echeverría Ruiz ecua­dori bíboros kezdeményezésére megalakult a Nemzetközi Szeretetláng Mozgalom. Hazánkban 2009-ben hagyta jóvá a társulást Erdő Péter bíboros az Esztergom–budapesti főegyházmegyében, s azóta hivatalos elismerést nyert a Veszprémi és a Kalocsai főegyházmegyében is.
„Az egyház érthető okokból óvatosan kezeli a magánkinyilatkoztatásokon alapuló mozgalmakat, mert sok esetben vadhajtások is megjelennek körülöttük. Az utóbbi években a Szeretetláng mozgalomban ezért különösen fontosnak tartjuk a teljes egyházhűséget; mindenhol a főpásztor engedélyével, illetve a plébános hozzájárulásával kívánunk működni – hangsúlyozza Kindelmann Győző. – Az egyház embereiként szeretnénk élni a világ szívében, és a világ embereiként az egyház szívében. Nem elkülönülő közösség vagyunk, hanem egy út a katolikus egyházon belül – főpásztoraink vezetésével.”

Számos templomban működik Szeretetláng-imacsoport Magyarországon. A tagok a lelkiséghez kapcsolódó imákkal, engeszteléssel, dicsőítéssel igyekeznek a Szeretetlángot bevonni az életükbe, illetve továbbadni azt. Ezekhez az imacsoportokhoz bárki szabadon csatlakozhat. A Szeretetláng mozgalom emellett központi programokat is szervez, amelyekről a mozgalom honlapján olvashatunk. A mozgalom lelki központja a budapesti Szent Család-kápolna (Budapest VI., Székely Bertalan utca 25.), ahol a rendszeres szentmisék és imaórák mellett találkozókat, előadásokat, lelkigyakorlatokat is tartanak.

 

A Szeretetláng valójában Isten túláradó kegyelme, amelyet Szűz Mária által ad az emberiségnek. Ezért a mozgalom eucharisztikus és karizmatikus lelkisége is egy sajátos Szűz Mária-tiszteleten keresztül bontakozik ki.
„Sokan azt gondolják, a Mária-tisztelet idejétmúlt, a népi vallásossághoz tartozó jámborsági gyakorlat. Ám a Szeretetláng mozgalom azt képviseli világszerte, hogy lehet korszerűen is tisztelni Máriát – mutat rá Kindelmann Győző. – Ha Grignon Szent Lajos napjainkban írná meg
A tökéletes Mária-tisztelet című könyvét, a tökéleteshez talán az »egészséges« jelzőt is hozzáfűzné. Az egészséges Mária-tisztelethez ugyanis hozzátartozik a felismerés: a Szűzanya nem önmagának akar megnyerni minket, hanem kézen fogva továbbvisz mindenkit Fiához, Jézus Krisztushoz.
Sokszor megtapasztaltam ezt imaestek, szentségimádá­sok során. Olyan emberek, akik évekig távol voltak Istentől, és csak »véletlenül«, egy ismerősük unszolására jöttek el egy Szeretetláng-programra, ott Mária által Krisztus magához vonzotta őket. Nekünk szinte már nem is kellett megszólalnunk.
A Szeretetláng egy kegyelmi hatás, és bár teológiailag lehet definiálni a kegyelmet, a működését nem tudjuk megmagyarázni, hiszen az a lelkekben történik.
A mozgalomnak fontos fel­adata a családok megszólítása – mondja Kindelmann Győző. – Világszerte biztatjuk a házastársakat, hozzanak létre otthonukban egy »családi szentélyt«, ahol közösen tudnak imádkozni. De többről van szó, mint hogy az ima által megszentelődjenek a családok. A lelki naplóban olvashatjuk a Szűzanya kérését: ­Legyen minden család szentély! Ne csak létrehozzunk tehát szentélyeket, hanem a szívünk, a családunk legyen Krisztus otthona, temploma.”
A Szeretetláng Latin-Amerikában különösen termékeny talajra hullt, hiszen az ott élő emberekben mélyen gyökerezik a Mária-tisztelet, illetve közel áll hozzájuk az evangelizációt szolgáló karizmatikus lelkiség. A kolumbiai közgyűlés alkalmával Kindelmann Győző is megtapasztalhatott ebből valamit:
„Latin-amerikai közösségeink komoly apostoli tevékenységet folytatnak: utcai evangelizációkat, felvonulásokat, életvédő rendezvényeket szerveznek, melyeken több tízezren vesznek részt. Ennek nyomán felébredt bennem a vágy, hogy ezt a III. évezredi máriás, karizmatikus, missziós lelkületet kellene felszítani a szívekben itthon is.
Kolumbia többé-kevésbé polgárháborús övezet, hivatalos besorolása szerint »a fokozott biztonsági kockázatot rejtő« országok közé tartozik. Amikor beléptem a találkozó helyszínére, azt láttam, hogy bevonul egy század felfegyverzett katona. Megkérdeztem tőlük, miért vannak itt, talán védeni jöttek minket? Meglepetésemre azt válaszolták: nem, ők a szívükbe fogadták a Szeretetlángot! Sorkatonaként rendszeresen bevetik őket az őserdőben a drogkartellek és a terroristák ellen, és komoly félelmeik vannak. Megérintette őket az, hogy a Szűzanya Szeretetlángjával védelmébe veszi az embereket a gonosszal szemben. Ezért minden bevetés előtt közösen elmondanak egy maguk írta fohászt: »Mária, Édesanyánk, végy körül bennünket a te szereteted lángjával, s oltalmazz meg általa az ellenség tüzétől! «
Máriának a lelki naplóban lejegyzett ígéretei közül az egyik legfontosabb: Szeretetlángom megvakítja a Sátánt. A nyugati kultúrkörben egyre kevésbé fogadjuk el, hogy a gonosz valóban működik, létezik. Pedig jelen van az életünkben, de legtöbbször nem a filmekben látott rendkívüli formában, hanem a mindennapi kísértések által. A Szeretetláng kegyelmi ereje azonban segítségünkre lehet, hogy felvegyük a harcot ez ellen.
Sokan élnek körülöttünk súlyos sebekkel a lelkükben. Gyógyulásra vágynak, mégsem szabadulnak sebeiktől a meg nem bocsátás és a sérelmeik dédelgetése miatt. Mind­ez jó táptalaj a gonosz számára. Ám számtalanszor tapasztaltam, hogy sebeket hordozó testvéreink szabadulást nyernek, ha hagyják, hogy Szűz Mária Szeretetlángja – mint útmutató fénysugár – elvezesse őket az Oltáriszentségben jelen lévő Jézushoz, minden lelki seb gyógyítójához.”

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .