Pázmány-nap – az ember méltóságáról szólt

Az egyetemi szenátus bevonulása után Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora megnyitó beszédében a hit, a hagyomány, a tudomány és az érték fogalmának egymáshoz kötődésével jellemezte a katolikus egyetemen folyó képzést és kutatást. A rektor hangsúlyozta, hogy a szilárd hit adja meg azt az alapot és identitást, amely az egyetemen folyó lelkiismeretes munkával párosulva képes lehet példaként szolgálni a civil társadalomban a magasabb erkölcsi értékekről. A hagyomány követése, megőrzése és átadása révén lehetővé válik a különböző nemzedékek közötti párbeszéd, és egymás eredményeit – kölcsönösen megbecsülve azokat – felhasználhatjuk az igazság minél jobb megismerésére. Ez már a tudománynak az a sajátossága, amely a feltárt igazságot az igazságnak megfelelően törekszik továbbadni, nem öncélú módon, hanem a közösség javát szem előtt tartva. Az így megismert és elsajátított szellemi érték maradandóan tudja szolgálni az egész emberi társadalmat.


Szuromi Szabolcs ezt követően átadta a PPKE legmagasabb tudományos elismerésének számító Pázmány-plaketteket. Idén kilencen részesültek ebben a kitüntetésben. A Hittudományi Karról Erdő Péter bíboros, az egyetem nagykancellárja, Dolhai Lajos és Puskás Attila; a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karról Almási Zsolt és Pataky Ilona; a Jog- és Államtudományi Karról Lábady Tamás és Vókó György; az Információs Technológiai és Bionikai Karról pedig Freund Tamás és Karmos György.

Franco Anelli, a milánói Szent Szív Egyetem rektora elő adásában az egyetemről, az új humanizmusról és a tudás egységéről beszélt. Határozottan kijelentette, hogy az egyetemeknek az erkölcsös tudomány talaján kell állniuk, és tevékenységük célja elsődlegesen nem a piac kiszolgálása, hanem a felhalmozott emberi ismeret továbbfejlesztése a tudomány valamennyi területén. E küldetésben a katolikus felsőoktatási intézményeknek komoly felelősségük van szerte a világon.

Ezt követte az ünnepélyes doktorrá avatás és a habilitációs diplomák átadása. Ezúttal huszonöt új doktor vehette át oklevelét – az egyetemi szenátus tagjai kézfogásukkal fogadták őket doktorrá.

Az ünnepség délután a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karának épületében folytatódott az úgynevezett Dies Academicusszal. A rendezvényen a különböző tudományterületek szemszögéből megvilágított központi téma idén az emberi személy kérdésköre volt. Az előadásokat megelőzően Szuromi Szabolcs posztumusz Pro Universitate-díjjal jutalmazta Radnay Józsefet és Roska Tamást. Az egyetem munkatársai közül sokéves munkája elismeréseként oklevelet vehetett át Juhász Emőke, Stefán Katalin, Ágostonné Szabó Edit, Szitáné Németh Éva, Dragomán Orsolya és Zsombory Gábor. A Dies Academicus keretében előadást tartott Vincze Krisztián Az emberi személy teológiai megközelítésből, Kovács Ilona A megismerés első foka: az érzékelés, Lábady Tamás Az emberi személy az új Polgári Törvénykönyvben, Hámori József Egy vagy két kultúra határozza meg az emberi személyiséget? és Szuromi Szabolcs Az emberi személy kánonjogi megközelítésből címmel.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .