Pap- és diakónusszentelések országszerte

II. János Pál pápát idézve arról beszélt, hogy a legjobb hivatásébresztő az a pap, akin látszik, hogy az evangélium örömhírében él. A papság évéről elmondta, a meghirdetett év jelszava: Krisztus hűsége és a papság hűsége. Ebben az évben a papok nem önmagukat ünneplik, hanem a hívekkel együtt a papság szentségét. Az év során újból fel kellene fedezniük a hívekkel együtt a papság lényegét és szépségét. Az előadás végén került sor a Szent László-díjak átadására: Wirth János siófoki plébános és Kalapáthy János volt kőröshegyi plébános vehette át a kitüntetést. Ezt követően több mint száz pap vonult át a székesegyházba, ahol a főpásztor, Balás Béla püspök megnyitotta az egyházmegyében a papság évét. „Örömteli e nap – mondta a püspök –, hiszen két új pappal is gazdagodik az egyházmegye. Nekünk ilyenkor Isten jut eszünkbe. Ő nem rendez Isten-évet, hogy ünnepeltesse magát a világgal. Ő szüntelenül dolgozik, vagyis szeret. Nemcsak vándorlásunk társa lett, hanem papjait társul hívta gyönyörű tervei megvalósítására. Nem idénymunkásokat toborzott, nem munkaszolgálatosokat kényszerített. Szabadságunk és hivatásunk valahol mélyen összefügg Isten örök döntésében. Áldott legyen a mi Istenünk!” – fogalmazott a megyés püspök. A szentmisében Balás Béla pappá szentelte Göndics János és Vajda Gábor diakónust. Az ünnepség végén az egyházmegye két hitoktatója: Juhász Piroska (Kaposvár) és Cziráki Gabriella (Lad) püspöki elismerésben részesült. (Kiss Iván)

Székesfehérvár

A székesfehérvári egyházmegye hagyományainak megfelelően a pap-, illetve diakónusszentelési misét Keresztelő Szent János születésének ünnepén, június 24-én tartották. Délelőtt tíz órakor kezdődött a szentmise, melynek keretében Spányi Antal megyés püspök diakónussá szentelte Szemere János papnövendéket. A szentmisében az egyházmegye jubiláns papjai is ünnepeltek: a rubinmisés Gavora Béla, a gyémántmisés Brajnovits Ferenc, az aranymisés Harangozó Imre, Nagy László és Nagy Mihály, valamint az ezüstmisés Illéssy Mátyás, Lukács József Tamás és Száraz László. (Székesfehérvári egyházmegye)

Pécs

Benchea Celestin és Lovász Zsolt papnövendékeket szentelte diakónussá Mayer Mihály megyés püspök Pécsett június 21-én, a délelőtti ünnepi szentmisén. A szentelési ünnepségre idén is az egyházmegye minden területéről érkeztek hívek. A hagyományokhoz híven egy fiatalokból álló csoport Mecseknádasdról gyalogosan zarándokolt az éjszaka folyamán az ünnepi szertartásra. Mayer Mihály püspök ezen a napon nyitotta meg a papság évét. (Pécsi egyházmegye)

Szombathely

Felemelő ünnepre gyűltek össze a szombathelyi egyházmegye papjai és hívei június 20-án a szombathelyi székesegyházban. Veres András megyés püspök áldozópappá szentelte Gyöngyös Balázs diakónust, valamint diakónussá Bokor Zoltán és Kovács Richárd akolitusokat, és megnyitotta a papok évét az egyházmegyében. A főpásztorral koncelebráltak: Konkoly István nyugalmazott megyés püspök, Jozef Smej nyugalmazott maribori segédpüspök, Schneller János és Krammer Rafael aranymisés atyák és az egyházmegye papsága. A szentelés során a püspök kézrátétele után a jelen lévő papok is az újmisés fejére tették kezüket, jelezve, hogy befogadják az egyházmegye papi közösségébe; ezt követően plébánosa adta rá a papi hatalmat jelképező stólát és miseruhát. Gyöngyös Balázs az apostoli papság kegyelmét elnyerve paptestvéreivel együtt mutatta be az Eucharisztia liturgiáját, a szentmise végén pedig újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. (Szombathelyi egyházmegye)

Eger

Ternyák Csaba egri érsek Barkóczi István Ákost és Thurzó Pétert pappá, Galuska Mihályt és Zsóka Jánost diakónussá szentelte az egri bazilikában, június 20-án. A főpásztor ezen ünnepi alkalommal a papok évét is megnyitotta az egyházmegyében. A Jó Pásztorról szóló evangéliumi szakasz kapcsán a következőket emelte ki: „A papok évének első napján Mesterünk arról biztosít bennünket, hogy ismer minket: ismeri életünket, gondolatainkat, meghívásunk történetét; ismeri lelkesedésünket, vágyainkat, szeretetünket, de gyengeségeinket, sőt bűneinket is. De azt a kérdést is fel kell tennünk – tette hozzá –, hogy mi mennyire ismerjük őt. E kérdés felhívást és feladatot jelent, különösen a papok most elkezdődött évében.” A szentelendőkhöz fordulva kiemelte, hogy a jó papnak, aki Krisztushoz akar tartozni, nem elég, hogy Isten szakértője vagy a lelki élet szakértője legyen, mert a szakértelemhez nem feltétlenül szükséges a szív. A felkészülés évei alatt a szentelendők Isten barátaivá váltak; a megtanulható teológiai ismereteken túl szert tettek arra az állandóan megújuló ismeretre is, amelyet Jézus azoknak tart fenn, akiket barátainak nevez. E barátságban kell állandóan megújulniuk, hogy Isten egyre mélyebb ismeretére jussanak, a vele eltöltött idővel arányosan – tette hozzá az érsek. Kiemelte, hogy Jézushoz, a Jó Pásztorhoz el kell vezetni barátainkat, ahogyan András is elvezette hozzá Pétert. „Az elkövetkező év legyen alkalom arra, hogy minden pap elkötelezze magát a belső megújulásra. Tegyenek mélyreható evangéliumi tanúságot a mai világban” – idézte XVI. Benedek pápát beszéde végén a főpásztor. (Egri főegyházmegye)

Szeged

Június 20-án, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének emléknapján Kiss-Rigó László megyés püspök pappá szentelte Andrási Elemér, Antal Imre, Forgó Miklós, Biacsi József és Tóth Roland diakónusokat. Szentbeszédében kiemelte, hogy a papok életében is vannak olyan útelágazások, ahol Isten és a mammon között kell választani – ilyenkor határozottan állást kell foglalni az Úr Jézus mellett. Ugyanígy egyértelműen kell kiállnia hite mellett minden keresztény embernek; minden kereszténynek komolyan kell vennie hitét, és a maga helyén minél tevékenyebben kell szolgálnia Istent. A papság éve nem azt szolgálja, hogy a papok társadalmi, világi értelemben vett megbecsültsége növekedjék, hanem azt, hogy a papok megerősödjenek identitásukban, Jézus Krisztustól kapott hivatásukban – hangsúlyozta Kiss-Rigó László. (Szeged–csanádi egyházmegye)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .