A Pannonhalmi Főapátság szerzetesközösségének közleménye

Fotó: Lambert Attila

 

2017. november 17-én, pénteken este a Szent Márton-díj átadási ünnepségén Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát a következő személyes üzenetet szőtte beszédébe: „A Szent Márton Napokkal tizenhét év telt el, az én főapáti szolgálatomban pedig immár lassan huszonhét év telik be. A bencés hagyomány bölcsessége azt diktálta szívemnek és ez van házi törvényeinkben is, hogy az idősebb adja át helyét a fiatalabbnak. Ezt teszem magam is jó szívvel, és csak úgy köszönök el, hogy nem főapátként, de jóbarátként megmaradok Kedves Mindannyiuk számára a továbbiakban is.” A Magyar Bencés Kongregáció Konstitúciója (azaz Szent Benedek Regulájának korunkhoz igazított, aktuális és gyakorlati alkalmazása) szerint a főapáti szolgálat kilencéves időszakokra oszlik. A bencés közösség 1991-ben választotta meg Asztrik főapát urat legfőbb elöljárójának, és ezt a bizalmat már két ízben, 2000-ben és 2009-ben megerősítette. Várszegi Asztrik főapát úr a legutóbbi bizalmi szavazás után, tehát 2009-ben kinyilvánította a bencés közösség előtt szándékát, hogy 2018 elején, a harmadik főapáti ciklus végeztével vissza kíván vonulni az apáti szolgálatból. Asztrik főapát úr közösségünkkel egyetértésben 2018. január 6-ra, Vízkereszt napjára tűzte ki utódja megválasztását. Az új főapátot a Pannonhalmi Főapátság örökfogadalmas szerzetesei (a Pannonhalmán, Bakonybélben, Budapesten élő és a Területi Egyházmegyében lelkipásztori munkában szolgáló szerzetesek, mintegy ötvenen) választják meg titkos szavazással. Az a pappá szentelt szerzetes választható főapáttá, aki már betöltötte a 35. életévét és legalább tíz éve örökfogadalmas. Az tekinthető megválasztottnak, akit a választók abszolút többségének jelenlétében a jelenlévők abszolút többsége megválaszt. Ha a második menetben nem nyeri el senki ezt a többséget, a harmadik menetben a két legtöbb szavazatot elért jelölt közül kell választani. Szavazategyenlőség esetén a harmadik menetbe az jut tovább, aki első fogadalmát előbb tette. Ha a harmadik menetben sem kapja meg egyik jelölt sem a jelenlévők abszolút többségének szavazatát (tartózkodás, szavazategyenlőség, érvénytelen szavazatok vagy más ok miatt), a választást egy hónap múlva meg kell ismételni. A főapát­vá­lasz­tást jelölési eljárás nem előzi meg. A főapát, aki a Pannonhalmi Területi Apátság elöljárója is egyben, az egyházjogban a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esik. Több mint ötszáz éves hagyomány, hogy Szent Márton monostora közvetlenül az Apostoli Szentszéknek van alárendelve. A választás eredményét ezért a Pannonhalmi Főapátság akkor teheti majd közzé, amikor Rómából, a Szentszéktől megérkezik a választás megerősítése. 2018. január 6-án tehát a nyilvánosság előtt még nem lesz ismert az újonnan megválasztott főapát személye. A közösség vezetőjének kiválasztása a Pannonhalmához tartozó ünnepélyes fogadalmas szerzetesek felelősségteljes és hosszú távra ható döntése. A folyamat egyik alappillére a közösségi és az egyéni imádság, a másik pedig az egymással való találkozás alkalmai. Összejöveteleinken megpróbáljuk – a múlt eseményeit értékelve, és reménnyel előre tekintve – újrafogalmazni küldetésünket, hogy ennek fényében választhassuk ki magunk közül azt a szerzetest, aki Isten segítségével képes lesz a rábízottakat felelősségteljesen, kitűzött célunk felé vezetni. Hisszük, hogy az imádság fontos és hatékony segítőeszköz ebben a folyamatban. Minden jóakaratú embert arra kérünk, hogy a felkészülés idejében imádságával járuljon hozzá szerzetesközösségünk megújulási folyamatához, hogy Szent Márton monostora, ez az ősi ház a következő ezer évben is a béke, az otthonra találás és az élet helye legyen.

A Pannonhalmi Főapátság szerzetesei

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .