Noé barátai – minden, ami állat

A ma­ga­zin­mű­sor ál­lan­dó ro­va­ta a Ked­ven­ce­ink ked­ven­cei — mi ép­pen az olim­pi­ai és vi­lág­baj­nok ka­ja­kos, Ko­vács Ka­ta­lin an­gol bul­dog­já­val is­mer­ked­het­tünk meg. A mű­sor ké­szí­tői rend­sze­re­sen föl­ke­re­sik az ál­lat­or­vo­si ren­de­lőt is, ahol dr. Var­ga Jó­zsef ad hasz­nos ta­ná­cso­kat egy-egy ál­lat szak­sze­rű gon­do­zá­sá­ról. Gaz­dát­lan ku­tyá­kat és macs­ká­kat is be­mu­tat­nak, hát­ha ép­pen a kép­er­nyőn ke­resz­tül ta­lál­ja meg va­la­ki hű tár­sát. A mű­sor az in­ter­ne­ten is el­ér­he­tő, a www. noebaratai.com cí­men.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .