Muriel esküvője

Ez a ke­se­ré­des film be­mu­tat­ja, ho­gyan pró­bál ki­sza­ba­dul­ni az el­vi­sel­he­tet­len csa­lá­di fé­szek­ből a har­min­cas éve­i­ben já­ró lány. Ott­hagy­ja a fris­sen ka­pott szép­ség­ta­nács­adói ál­lást, egy na­gyobb ös­­sze­get el­lop ap­ja szám­lá­já­ról, és eg­zo­ti­kus nya­ra­lás­ra uta­zik, majd ké­sőbb ap­ró­hir­de­tés­ben fér­jet ke­res ma­gá­nak. Ám ez még csak az ön­is­me­ret út­já­nak kez­de­te Muriel szá­má­ra…

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .