A szerv

Egy jel­lem­ző moz­za­nat: A szerv őr fő­hő­se (Seth Rogen) ál­ma­i­nak ne­to­vább­ja az, hogy rend­őr le­het, ha rá­ter­mett­sé­gét előbb az áru­ház­ban bi­zo­nyít­ja. A tét ez, és egy cso­da csi­ni­ba­ba (An­na Faris) szí­ve, aki szin­tén csak­nem az el­ér­he­tet­len ka­te­gó­ri­á­já­ba tar­to­zik Ronnie szá­má­ra. Egy jobb sors­ra ér­de­mes, min­den­ki ál­tal le­né­zett srác bi­zo­nyí­ta­ni akar, hogy for­dít­has­son az éle­tén. Jó, hogy ké­szül­nek ilyen, a le­né­zet­tek­nek, eset­le­nek­nek, alá­ve­tet­tek­nek a ne­ve­tés ere­jé­vel igaz­sá­got szol­gál­ta­tó fil­mek.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .