Lopakodók

En­nek el­le­né­re min­den­ki­nek aján­lom, aki a gro­tesz­ket ked­ve­li, és akár tíz év múl­tán is em­lé­ke­ze­tes arany­kö­pé­sek­kel akar gaz­da­god­ni. A Lo­pa­ko­dók ugyan­is te­le van ilye­nek­kel. Ál­la­mi meg­bí­zás­ból dol­go­zó, mes­ter­lö­vész bér­gyil­kos­ok aj­ka­i­ra va­ló, te­het­ség­gel meg­írt, je­len­tős­nek szánt mon­da­tok­kal. Ke­mény fér­fi­a­ké­i­ra va­lók­kal, akik­nek nem ke­nye­rük a be­széd, ezért rit­kán szól­nak, de ak­kor az­tán meg­mond­ják a tu­tit. En­­nyi böl­cses­sé­get egy film­be zsú­fol­ni már-már esz­te­len pa­zar­lás­nak tű­nik.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .