Millió dolláros bébi

Ki a fe­le­lős a tör­tén­te­kért? Meg­ér­te az em­bert pró­bá­ló küz­de­lem és a pil­la­nat­nyi si­ker? Ho­gyan to­vább? Van még ér­tel­me az élet­nek? A film vá­laszt ad a kér­dé­sek­re — egy le­het­sé­gest, s így fon­tos prob­lé­mák­ra vi­lá­gít rá —, egy­faj­ta (he­ves vi­tá­ra hí­vó) szem­szög­ből. Köz­ben pe­dig olyan jel­lem­vo­ná­so­kat vo­nul­tat fel, mint a cél­tu­da­tos­ság, az aka­rat­erő, a rá­ter­mett­ség, a szí­vós­ság és a küz­dés, me­lyek aján­dé­kok és aka­dá­lyok egy­aránt le­het­nek — at­tól függ, ki mi­re és ho­gyan hasz­nál­ja őket.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .