Megkezdődött az egyházmegyei zsinat Nagybecskereken

Az egyházmegyei zsinat fő célja a jövő egyházi gyakorlatának célszerű és időszerű alakítása annak érdekében, hogy az egyházmegye papjai és hívei Isten szeretetét megtapasztalva maguk is egyre inkább megtapasztalhatóvá tegyék azt a Bánátban. A zsinati folyamat az útkeresés állapota: az Istenre és egymásra való odafigyelés intenzív időszaka. A zsinat Lukács evangéliumából választott mottót – „Jó nekünk itt lenni!” –, logója pedig a szeretetben történő változást, megújulást fejezi ki.
Az egyházmegyei zsinat lebonyolításával Német László megyéspüspök egy koordináló bizottságot bízott meg. A testület munkáját egy teológiai tanácsadó és egy lelki kísérő segíti. A bizottság már májusban munkához látott. Tíz témát választott ki, melyek kidolgozását a főpásztor zsinati bizottságokra bízta. Az első kérdéskör, amelyet az egyházmegyében alaposan megvizsgálnak, az evangelizáció lesz.
A zsinat témáihoz az egyházmegyében élő valamennyi hívő hozzászólhat. A hozzászólásokra azok a zsinati csoportok biztosítanak lehetőséget, amelyek a plébániákon vagy egyházi intézményekben fognak működni. A beérkezett véleményeket a témafelelős bizottságok átnézik, és beépítik majd abba a végső munkadokumentumba, amelyet a zsinati folyamat végén a megyéspüspök által kinevezett zsinati tagok megbeszélnek, megszavaznak és zsinati dokumentumjavaslatként átnyújtanak az egyházmegye főpásztorának.

* * *

Német László püspök egyházmegyei zsinatot megnyitó dekrétumát teljes terjedelmében közöljük.
Egyházmegyénk elmúlt öt éves pasztorális tervének gyümölcseiért hálát adva és az első, Bánátból származó apostoli kormányzónk kinevezésének ötvenéves jubileumára készülve (1971. december 22.), a papi szenátus meghallgatása után és az Egyházi Törvénykönyv idevonatkozó kánonjait (kán. 460–463) figyelembe véve ma, 2017. december 3-án, advent első vasárnapján, megnyitom a Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatát, melyet a zsinati napokkal zárunk 2020. szeptember 20. és 23. között.
Egyházmegyei zsinatunk elsődleges feladata mindannyiunk hitbeli megújulása, az Isten szeretetében való elmerülés és az embertársi szeretetben való megerősödés. Zsinatunk célja, hogy egyházmegyénkben egyre többen az evangélium örömhíréből forrásozó tettre kész lelkülettel, Péter apostol szavaival megvallják: „Jó nekünk itt” (Lk 9,33). Ezt a reményteli törekvésünket fejezi ki zsinatunk mottója is.
Egyházmegyei zsinatunk egy hároméves kegyelmi idő, egy intenzív munkafolyamat, amely akkor igazán eredményes, ha mindannyian bekapcsolódunk a feladataiba. Az együtt imádkozás, az együtt gondolkodás, a beszélgetések szent ideje ez.
A közös útkeresés ideje, egy szebb és egyre krisztusibb jövő érdekében, egy nyitott, befogadó és szerető Egyház felé. A „Jó nekünk itt” zsinati mottó valósuljon meg az életünkben is!
Szeretettel hívom és bátorítom minden kedves testvéremet, a legkisebbektől a legidősebbekig, ahogyan kedves pap- és szerzetestestvéreimet is, hogy kapcsolódjunk be a zsinati munkálatokba.
Az egyházmegyei zsinat koordináló bizottságát 2017. április 7-én neveztem ki és bíztam meg a zsinati folyamatok lebonyolításával. A testülettel való egyeztetés értelmében kilenc zsinati tematikus bizottságot hoztam létre. A bizottsági tagokat a 2017 októberében megjelent hivatalos egyházmegyei közleményekben neveztem ki és tettem közzé. Az Egyházi Törvénykönyv 463-as kán. 1., 2., 4. és 5. pontjainak értelmében ma zsinati tagokká nevezem ki egyházmegyénk általános helynökét, püspöki helynökét és bírósági helynökét, a papi szenátus tagjait, valamint a zsinati tematikus bizottságok világi tagjait és szerzeteseit.
Az egyházmegyei zsinat kísérésére és támogatására egy teológiai tanácsadót, egy lelki kísérőt és egy liturgikus felelőst kérek fel, akiket kompetenciájuknak megfelelően a feladatok szakszerű elvégzésével bízok meg.
Egyházmegyei zsinatunk lefolyásával kapcsolatban elrendelem, hogy a zsinati tematikus bizottságok a koordináló bizottság által meghatározott időpontra állítsák össze a plébániákon és más csoportokban megbeszélésre kiküldendő tematikus munkadokumentumokat. Ezeket a plébánosok és az általuk kiválasztott zsinati animátorok dolgozzák fel a hívek körében, és a megbeszélésekről készítsenek jegyzőkönyvet, amelyet meghatározott időre küldjenek vissza a zsinati irodába. A beérkezett jegyzőkönyvek alapján a zsinati tematikus bizottságok meghatározott időre készítsék el azt a zsinati dokumentumot, melyet a záró zsinati napok előtt minden zsinati tag áttanulmányoz és véleményez, felkészülve ezzel a zsinati napok keretében tartandó zsinati szessziókra. A zsinati szessziókon megbeszélt és a zsinat tagjai által elfogadott lelkipásztori irányt örömmel veszem majd. Az ötvenéves jubileum alkalmából erre a zsinati konszenzusra alapozva teszem majd kötelező érvényűvé azt a lelkipásztori tervet, amely zsinatunk céljának értelmében krisztusibb jövőt hivatott alakítani itt, az egyházmegyénkben.
Egyházmegyei zsinatunkat kísérjük imánkkal. Az egyházmegye egész területén a zsinat lezárásáig minden szentmisében az áldás előtt imádkozzuk el közösen a zsinati imát.
A mai naptól kezdve a zsinat befejezéséig kérjük Isten kegyelmét. A Szentlélek tegyen mindannyiunkat a teremtő és gyógyító isteni szeretet eszközévé úgy, ahogyan azt Krisztusban nap mint nap megtapasztalhatjuk.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .