Liturgia: Az Eucharisztia Kompendiuma

A négyszázhatvanhét oldalas könyv az egyház Eucharisztiára és annak ünneplésére vonatkozó tanítását és annak elmélyítését tartalmazza. A célja az erre vonatkozó egyházi tanítás összefoglalása: szövegei a központi témát több szempontból járják körül (teológia, ünneplések, népi jámborság), s így egyaránt alapul szolgálhatnak a tudományos munkához, az imádsághoz vagy az elmélkedéshez. E rövid összefoglalóból is látható, hogy gazdag tartalmú könyvről van szó. A latin nyelven megjelent kiadvány – minden bizonnyal – a nagy világnyelveken is meg fog jelenni. Még talán magyar kiadásban is reménykedhetünk. A Szentatya szerint nagy segítség ez a könyv a keresztény nép számára, hogy a gyűjtemény segítségével jobban megérthesse az Eucharisztia misztériumának hitét, ünneplését és annak megélését. Arra is rámutat, hogy az egyház küldetésének és életének naponkénti forrásává és csúcspontjává fejlődhet Urunk húsvéti emlékezete. Így arra is képes ösztökélni minden hívőt, hogy az élete lelki áldozat legyen. Az első rész hittani kivonatokat tartalmaz a tridenti zsinatnak az Eucharisztiáról szóló határozatából, a II. vatikáni zsinat dokumentumaiból, a Katolikus Egyház Katekizmusa kompendiumának az Eucharisztiára vonatkozó részeiből, és a négy eucharisztikus imáról szóló kommentárból. A második, a liturgikus rész nagyon gazdag anyagot tartalmaz. Elmondható, hogy teljes gyűjteményt kívánt a kongregáció az egyház rendelkezésére bocsátani. Figyelembe veszi XVI. Benedek pápa liturgikus rendelkezését. Ezért első helyen található a II. vatikáni zsinat rendeletéből kiadott misekönyvének rendje, majd az V. Piusz pápa által kiadott misekönyv 1962. évi kiadásában található miserend az összes prefációval. Még két votív mise következik az Oltáriszentségről a prefációkkal együtt. Természetesen úrnapjának, az Oltáriszentség ünnepének zsolozsmája is két formában található meg. Azonban nagyon érdekes, hogy az Imaórák liturgiájának kezdetén lábjegyzetben egy megjegyzés: évközi hétköznapokon és szabadon választható emléknapon ez a Krisztus Testéről és Véréről szóló zsolozsma végezhető. Ez azért érdekes, mert az úgynevezett kis zsolozsmák használata a II. vatikáni zsinat után megszűnt, és most lehetőség van – nagyon korlátozott mértékben – használni. A szentségkitétel rendjét és a legismertebb énekek gyűjteményét megelőzi egyetlen részlet XVI. Benedek pápa Sacramentum caritatis apostoli buzdításából, amely az imádás és az ünneplés belső kapcsolatáról szól. A harmadik, imádságos rész tartalmazza a pap mise előtti és utáni imádságait, litániákat Urunk, Jézus Krisztus tiszteletére. A függelék tartalmas intelmekkel teszi teljessé a kötetet. Ezért olvashatók itt Kempis Tamás Krisztus követéséből, valamint a keleti és nyugati egyház egyházjogi kódexének az Eucharisztiára vonatkozó előírásai.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .