Krisztusi lelkülettel

Fotó: Temesvári Rádió

 

Urunk színeváltozásának ünnepén a temesvári Szent György-székesegyházban tartották a kinevezett főpásztor püspökké szentelését és beiktatását. Azért választották ezt a napot, mert 1736. augusztus 6-án tették le a temesvári székesegyház alapkövét, és az igazi alapkő maga Krisztus.
Pál József Csaba 1955. december 3-án született a Hargita megyei Csíkcsomortánban. Középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári kántoriskolában, teológiai tanulmányait a gyulafehérvári hittudományi főiskolán végezte. 1981. június 21-én Jakab Antal gyulafehérvári püspök szentelte pappá. Négy éven át az Erdélyi Egyházmegyében tevékenykedett, Marosvásárhelyen, majd paphiány miatt a Bánságba helyezték.
A szentmise főcelebránsa és a főszentelő Martin Roos leköszönő temesvári megyéspüspök volt, a társszentelők Ioan Robu bukaresti érsek-metropolita és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. Az eseményen részt vett Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldovai nagykövete; Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek-metropolita, Đuro Hranić diakovár-eszéki érsek, Ternyák Csaba egri érsek, mintegy negyven római katolikus, görögkatolikus, evangélikus, református és ortodox püspök, valamint csaknem kétszáz lelkipásztor Magyarországról, Németországból, Szerbiából, Horvátországból, Ukrajnából, a Moldovai Köztársaságból és a romániai egyházmegyékből.
Martin Roos leköszönő püspök köszöntőjében hangsúlyozta: a püspökszentelés az egyházmegye és Isten egész népe számára kiemelkedő jelentőségű esemény. Kérte, hogy „Isten, legfőbb pásztorunk és Egyházának feje tegye teljessé áldásával és kegyelmével mindazt, amit ma a temesvári székesegyházban törékeny szolgálatunk által megkezd”.
A szentelendő bemutatása után Lauš Nikola püspöki irodaigazgató három nyelven felolvasta a kinevezésről szóló pápai bullát.
A szentmise ezt követően a szokott módon folytatódott. A szentírási szakaszokat az új püspök választotta. Az evangélium Jézus főpapi imájából származott, amelyből Pál József Csaba a püspöki jelmondatát választotta: „Tartsd meg őket a te nevedben!” (Jn 17,11)
Martin Roos úgy fogalmazott: a püspök az egyházmegye fő tanítója, főpapja és főpásztora egy személyben. Feladata Krisztus nyáját legeltetni, összefogni Isten népét a hitben, és papi szolgálata által megszentelni. Ehhez kellő rátermettség, éberség és megfontoltság szükséges. Ferenc pápa e megbízatás teljesítésére küldte Pál József Csabát Resicabányáról Temesvárra. A szentelési szertartáson az egyházmegye papjainak jelenléte azt jelzi, hogy szolgálatában munkatársai lesznek az új püspöknek, nem hagyják magára – mondta a leköszönő püspök. A homíliát követően a szentelendő ígéretet tett arra, hogy vállalt feladatát hűségesen látja el.
A Mindenszentek litániája alatt Pál József Csaba leborult a földre, míg mindenki más térdelve imádkozott. Ezt követően valamennyi jelen lévő püspök a szentelendő fejére tette a kezét, majd a főszentelő a nyitott evangéli­u­mos­könyvet a szentelendő feje fölé tartotta, és elmondták a szentelési imádságot: „Most tehát áraszd e kiválasztottadra azt az erőt, amely tőled származik: a vezetés Szentlelkét, akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett Fiadnak, ő pedig odaajándékozta szent apostolainak, akik Egyházat szerveztek szerte a világon, hogy az legyen a te szentélyed, és nevedet szüntelenül dicsőítsük és áldjuk benne.” Martin Roos ezután krizmával kente meg Pál József Csaba fejét, majd sorban átadta szolgálatának eszközeit: kezébe helyezte az evangéliu­mos­könyvet, ujjára húzta a püspöki gyűrűt, fejére tette a püspöksüveget, és átnyújtotta neki a pásztorbotot. Ezután székéhez vezette, és átadta azt az újonnan szentelt püspöknek, aki békecsókot váltott főpaptársaival, majd a továbbiakban már ő vezette a szentmisét.
A felajánlási adományokat az egyházmegye fiataljai vitték az új püspöknek. A záróáldás előtt a hálaadó ének, a Te Deum éneklése közben Pál József Csaba áldást osztva vonult végig a hívek között, és kiment a templom elé, a szertartást kivetítőn figyelemmel kísérő hívek közé is. Ezután az új püspök beszéde következett. Pál József Csaba püspöki mottója Jézus főpapi imájának egy részlete: „Tartsd meg őket a te nevedben!” Jézus, amikor ezt mondja, tanítványaira, az emberiségre gondol. Az új püspök mottóválasztása azt jelenti, hogy főpásztorként Jézus szellemében, az ő lelkületéhez híven akar munkálkodni. Pál József Csaba püspöki címerében a Szentháromság és a székely származására utaló nap és hold szerepel, valamint hét lángnyelv a Szentlélek és a teljesség jeleként, s egyszersmind az egyházmegye hét nyelvének kifejezéseként.
A püspökszentelésen Ro­mánia kor­mányát Victor Opaschi vallásügyi államtitkár; Florinel Frunză, az egyházi ügyosztály igazgatója és Cezar Păvălașcu vallásügyi osztályvezető; Magyarország kormányát Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes; Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkár; Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár és Brendus Réka, a Mi­nisz­terelnökség Nem­zetpo­liti­kai Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese képviselte. Semjén Zsolt köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy a nyelvi sokszínűség, a soknemzetiségű kultúra csak akkor jelenthet akadályt, ha nincs szeretet.
Ioan Selejan bánsági ortodox metropolita Urunk színeváltozásának ünnepe alkalmából azt kérte a hívektől, hogy maradjanak azok, akik a kereszteléskor lettek. Isten ma azt mondja a temesvári katolikus közösségnek: „Íme, az új püspökötök, akiben kedvem telik” – fogalmazott a metropolita. Mivel – tudomása szerint – Pál József Csabát édesanyja a csíksomlyói Szűzanyának ajánlotta, egy Máriát ábrázoló ikont ajándékozott az új temesvári főpásztornak.

Forrás: Romkat.ro

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .