Közös örökségüket ünneplő egyetemeink

A díszdoktoravató ünnepségen részt vett Juliusz Janusz apostoli nuncius, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, Martin Misút és Andrej Filipek, a Nagyszombati Egyetem rektora és rektorhelyettese, Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora, továbbá a katolikus hittudományi főiskolák rektorai, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szenátusa, tanári karának és hallgatóságának számos képviselője. Kuminetz Géza, a PPKE Hittudományi Karának dékánja méltatta a katolikus egyetem új díszdoktorát, a lengyel származású kúriai bíborost.   Zenon Grocholewski 1939. október 11-én született a lengyelországi Bródkiban. A poznani érseki papnevelő intézetben tanult, majd filozófiai és teológiai tanulmányai végeztével 1963. május 27-én pappá szentelték, és három éven át végzett lelkipásztori munkát a poznani Krisztus Király plébánián. 1966-ban Rómában, a jezsuiták vezette Gergely-egyetemen folytatta posztgraduális tanulmányait, ahol a kánonjogi fakultásra iratkozott be. Két év múlva elnyerte a licenciátusi, majd újabb két esztendő elteltével a doktori fokozatot. A doktorátus után további római évek következtek életében. Az Apostoli Szignatúra munkatársa lett, s újabb két év elteltével ismét diplomát, ezúttal rotai ügyvédi oklevelet szerzett. A szünidőt is kihasználta, s német, olasz, francia plébániákon volt kisegítő. Közben a szignatúrán egyre fontosabb feladatokat bíztak rá. Jegyzőként kezdte, majd volt irodaigazgató, titkár, végül rövid ideig prefektusa ennek a dikasztériumnak. Amikor titkár lett, II. János Pál pápa 1983-ban püspökké szentelte, majd 1991-ben érseki méltóságra emelte. 1999-ben kapott kinevezést a Nevelési Kongregáció élére. 2001-ben bíboros lett. Életében együtt zajlott a gyakorlat és az elmélet, hiszen szentszéki feladataival párhuzamosan jelen volt életében az egyetemi oktatás és a kutatás is. Díszdoktori beszéde elején Zenon Grocholewski bíboros ezekkel a szavakkal fordult az ünnepségen jelen lévőkhöz: „Megtisztelőnek érzem, hogy a tekintélyes Pázmány Péter Katolikus Egyetem, amelyhez az 1992. évi újrakezdés óta tisztelet és szívből jövő barátság köt, a honoris causa címet adományozza számomra. Ezért őszinte hálámat fejezem ki őeminenciájának, a nagykancellárnak, a rektor úrnak, a Hittudományi Kar tanácsának, az egyetemi tanácsnak és minden oktatónak az irántam tanúsított jóindulatukért. Büszkén gondolok arra, hogy a mai naptól fogva e nemzetközileg is ismert, rangos magyarországi egyetemi központra én is úgy tekinthetek, mint alma materre. Hálásan köszönöm a baráti szavakat, továbbá azt is, hogy ilyen sok kiválóság jelenlétében nyílik lehetőség az ünneplésre. Jóleső érzéssel tölt el, hogy e megtiszteltetésre az egyetem számára is jeles napon kerül sor. Megragadom az alkalmat, hogy őszinte örömömet fejezzem ki e tudományos és oktatási intézmény minden eddigi és jövőbeni tevékenységével kapcsolatban, amellyel hozzájárul hazájuk tudományos fejlődéséhez és a fiatalok magas színvonalú oktatásához. Adja az Úr, hogy ez az egyetem gyarapodjon, és elméleti és gyakorlati tevékenységével gazdagítsa Magyarországot, Európát és az egész világot.” A Nevelési Kongregáció bíboros prefektusa ezután A védelmi jog alapelvei a kánonjogban címmel tartott előadást, melyet követtek Rokay Zoltán, Puskás Attila és Török József professzorok előadásai – a Pázmány hatása a katolikus teológia művelésére című konferencia keretében. Az idegen nyelvű konferencia után a vendégek megtekintették A Pázmány alapította 375 éves egyetem című kiállítást a Hittudományi Kar könyvtárában. A jubileumi ünnep este szentmisével zárult az Egyetemi templomban, melyet Pápai Lajos püspökkel együtt mutatott be Spányi Antal és Keresztes Szilárd püspök, valamint a Hittudományi Kar több professzora.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .