Kiemelt egyetem – nemzetközi színvonal

 

Az egyetem életében mit jelent ez a cím?

– Jelentős fejlesztés indult meg az egyetemen belül karközi, illetve nemzetközi, egyetemközi intézetek fölállítására. Július 1-jével létrehoztuk a Vitéz János Tanárképző Intézetet a 2011-es nemzeti felsőoktatási törvény által rögzített kötelezettségnek megfelelően. Az addig önálló Vitéz János Kart – jogutódi státusza fenntartása mellett – intézetként beolvasztottuk a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karba. Ennek eredményeként jelenleg a PPKE hazai viszonylatban az egyetlen egyetem, amely kizárólag egyetemi karokkal működik. Ez illeszkedik a felsőoktatási intézményrendszer most folyó hazai átalakításába.

A Vitéz János Tanárképző Intézethez olyan doktori program kapcsolódik majd, amely a 2013–14-es akadémiai év második szemeszterétől készen áll az akkreditációra. Ezzel összefüggésben jelenleg is tárgyalásokat folytatok Lengyelországban a lublini és Szlovákiában a rózsahegyi egyetemmel. Korszerű, keresztény szemléletű pedagógiai és pszichológiai oktató-, illetve kutatómunkát szeretnénk folytatni az intézetben, s ebben fontos partnerünk az Apor Vilmos Katolikus Főiskola.

Szeptember 5-ével megkezdte működését a Keresztény Filozófiai Intézet a Bölcsészet- és Társadalomtudományi, valamint a Jog- és Államtudományi Kar együttműködésével. Ezzel egyetemünkön kialakítottuk a teljes körű, keresztény szemléletű filozófiai oktató- és kutatómunka intézményes hátterét. Az intézet nevében is vállalja tartalmi identitását. Hasonló jellegű karközi intézetek létesülnek az orientalisztika és a klasszika-filológia területén is.

Újdonság több intézetünk nemzetközi szervezeti egységgé történő alakítása, amely által mindennapossá válik partnereinkkel az oktatói és kutatói munkakapcsolat. Ez jóval túlmutat az idehaza megszokott hallgatói és oktatói mobilitás keretein. Ezen a téren a legjelentősebb lépésnek számít az egyesült államokbeli University of Notre Dame-mel a közeljövőben aláírandó részletes együttműködési szerződés.

Intézeteink ezáltal kiegészülnek a partnerintézményben folyó képzésekkel. Nemcsak közös diplomák kiállításáról van tehát szó, hanem úgynevezett távjelenléttel történő folyamatos interaktív kapcsolatról az egyetemi tevékenység minden területén. A PPKE ennek köszönhetően sokkal erőteljesebben beágyazódik a nemzetközi tudományos vérkeringésbe, amit önállóan, saját erejéből aligha tudna elérni a jelenlegi szűkös anyagi körülmények között.


 

Egyes bölcsész szakok és képzési formák Budapestre kerültek, a Mikszáth Kálmán téri, volt piarista gimnázium épületébe.

– A döntés helyesnek bizonyult. Budapesten a bölcsészeti képzésekre – a Vitéz János Kar korábbi képzéseit is ide értve – jóval több hallgató jelentkezett, mint a piliscsabai vagy esztergomi székhelyre. Ami azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is Budapest-központú marad a felsőoktatás tekintetében is.

A bölcsészeti képzés három helyszínen, Piliscsabán, Esztergomban és Budapesten működik. A széttagoltság nem okoz nehézséget a kar életében?

– Amikor megszületett a döntés a Vitéz János Kar integrációjáról, valóban jelentkeztek bizonyos aggodalmak: hogyan oldható meg a folyamatos kommunikáció, illetve nehézséget okozhat az oktatók és hallgatók közlekedése az egyes helyszínek között. Az első félév után tudunk erre választ adni, de most úgy tűnik, nem okoz nagyobb gondot Piliscsabáról Esztergom, a másik irányba pedig Budapest ellátása. Ezt segíti a két évvel ezelőtt kiépült, úgynevezett távjelenlét az egyes szakok között, ami nemcsak a korábban jelzett nemzetközi kapcsolat terén, hanem egyetemünkön belül is lehetővé teszi az interaktív oktatást Esztergom, Piliscsaba és Budapest között. Egy előadásra nem kell tehát feltétlenül Piliscsabára utaznia a hallgatónak. Az oktató megtartja előadását Piliscsabán, amit Budapesten, illetve Esztergomban képernyőn követhetnek a diákok, egy másik képernyőn pedig az ott jelen lévő közösség látható. Az előadásba bármely helyszínen bekapcsolódhat a hallgató, fölteheti kérdését a képernyőn látott előadónak.

A köztudatban egyre ismertebbé válik a bionika, a biológia és az informatika tudományközi területe. Az idei tanévtől ezzel a kifejezéssel bővült az Információs Technológiai Kar elnevezése.

– Azért volt szükség erre, mert a bionikai képzés – a Semmelweis Egyetemmel közösen – most jutott el arra a szintre a karon, különösen a Bionikai Innovációs Központ fejlesztésével, amikor egyértelművé vált: a kar sajátos profilja a bionika területére összpontosul. Az informatikai képzés továbbra is magas szintű, de a kar követi a nemzetközileg legversenyképesebb felsőoktatási és kutatási modellt a természettudományok területén. Jelenleg a bionikai kutatások terén mutatható föl a legtöbb és legjelentősebb eredmény, amely a piacon jól hasznosítható, és például az egészségtudományban belátható időn belül alkalmazható.

Június első hetében a PPKE a Semmelweis Egyetemmel közösen rendezte meg az első nemzetközi orvostudományi, gyógyszerészeti és bionikai PhD-konferenciát, melyre az ezen a téren leginkább elismert intézmények küldték el kutatóikat és doktoranduszaikat. A tudományos program nagyon sikeresen zárult, és jelentősen növelte intézményünk további nemzetközi ismertségét az oktatók, a kutatók és a hallgatók között. A rohamosan fejlődő szakterületen a PhD-képzésben részt vevő hallgatók – a teammunka jellegének megfelelően – nagyban hozzá tudnak járulni a kutatás sikeréhez.

A most elmondottakhoz kapcsolódva – ugyancsak júniusban – született megállapodásunk a torinói egyetemmel: a jövőben közös PhDdiplomát állítunk ki a mérnök-informatika területén. Torinóban ugyanis kiemelkedő informatikai és bionikai kutatás, illetve képzés folyik.

A jogi kar életében történt-e valamilyen változás az új oktatási évben?

– Mivel a hagyományos, osztatlan állam- és jogtudományi képzést érintette leginkább a szakok finanszírozásában beállt változás, valamint a jogi karokon is bevezették a kötelező emelt szintű érettségit, az előbbi a nappali képzésben, az utóbbi inkább a levelező képzésben hatott a felvett hallgatók számának visszaesésére.

Erre a hatásra készülve indítottuk el most ősztől az igazságügyi igazgatási alapszakot; továbbá más szakirányú továbbképzésekkel is ellensúlyoztuk a kieső hallgatói létszámot. Ezeknek a lépéseknek tudható be, hogy a fölvett hallgatók létszáma nagyjából megegyezik a tavalyival.

Egy katolikus egyetem szellemi-spirituális gerincét a hittudományi kar adja.

– A kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás országos szintű bevezetését szem előtt tartva két féléves szakirányú továbbképzést indított a kar pedagógusdiplomával rendelkezők számára. Olyan szakdiplomát nyújtunk, amely jogosít a hit- és erkölcstan oktatására, emellett a pedagógusok eleget tesznek ezzel a kötelező pedagógiai továbbképzésnek is. Ennek a szaknak a megindításával nemcsak az új képzés iránti kereslet jelentkezett, hanem ismertebbé váltak a hittudományi kar egyéb szakjai is, így nőtt az azokra jelentkezők létszáma.

Milyen személyi változásokról számolhat be?

– A hittudományi karon nyugdíjba vonult a kar meghatározó személyisége, Bolberitz Pál professzor úr. A kar két filozófiai tanszéke szoros együttműködést alakít ki a jövőben az egyetem keretén belül létrehozott Keresztény Filozófiai Intézettel, amely partneri kapcsolatba lép a Jacques Maritain Institute, University of Notre Dame-mel. A Keresztény Filozófiai Intézet oktatási programját a római Szent Tamás Egyetemmel egyeztetve készítettük el. Az intézet vezetője Frivaldszky János, a Jog- és Államtudományi Kar Jogfilozófiai Tanszékének a vezetője.

A bölcsészettudományi kar első dékánja, Maróth Miklós professzor úr, az MTA alelnöke, ugyancsak nyugdíjba vonult egyetemünkről, az arab tanszék vezetését Fodor György vette át. Ő kapta meg a Nostra Aetate Intézet megszervezésére szóló megbízást is, amely – karközi, majd reményeink szerint nemzetközi intézetként – összehangolja a hebraisztika, az arabisztika, illetve a vallásközi párbeszéd oktatását és kutatását.

Az elmúlt évben vizsgázott a hallgatói finanszírozási rendszer. Milyenek az első tapasztalatok?

– A rendszer működőképesnek bizonyult, nem volt jelentősebb fönnakadás. Gondjainkat most elsősorban a felsőoktatást érintő pénzügyi zárolások okozzák, amelyek behatárolják az egyetem mozgásterét. Ezzel együtt végrehajtjuk az említett változásokat és fejlesztéseket. Az egyetem katolikus jellegének megfelelően elvégezzük az egyes szakok profiltisztítását. Ezekhez a belső átszervezésekhez azonban nyilván elengedhetetlen, hogy a szükséges anyagi keretek rendelkezésünkre álljanak.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .