Isten senkit sem enged elveszni

A cél, hogy felmérjék a katolikus családmodell és annak tényleges megvalósulása közötti különbség okait és következményeit. Nem elméleti teológiai fejtegetésekről és az egyház tanításának ismétléséről lesz tehát szó, hanem olyan gyakorlati lelkipásztori problémákról, mint az elvált és újraházasodott hívek egyházi helyzete, a homoszexuálisok együttélése vagy a mesterséges fogamzásgátlás. A házasság érvénytelenségét megállapító peres eljárások egyszerűsítésére tett javaslatok is szóba kerülnek majd.

A nyolcvanöt oldalas munkadokumentumot a helyi egyházaknak szétküldött rész­letes kérdőívek alapján állították össze. Szinódusi határozatok a kéthetes tanácskozás eredményeként nem várhatók. A családról szóló tanácskozás ugyanis jövő ősszel, a püspöki szinódus rendes ülésén folytatódik majd.

Szeptember 28-án a világegyház minden szentmisén külön imát mond a rendkívüli szinódus eredményességéért. A tanácskozáson kétszázötvenhárman vesznek részt, százkilencvenegy szinódusi atya és hatvankét más személy.

A meghívottak között ott lesz Walter Kasper bíboros is, aki a legutóbbi konzisztóriumon a pápa kívánságára nagy feltűnést keltő előadást tartott a házassági lelkipásztorkodás mai kérdéseiről. Szabó Ferenc a Vatikáni Rádióban az Études című folyóirat alapján ismertette a februári ülésen elhangzott előadást, főként azt a részét, amely az elvált és újraházasodott hívek szentségekhez járulásának kérdésével foglalkozott.

Az egyház első századaiban a hittagadókat elbukottaknak nevezték. A hajótörést szenvedőknek nem másik hajót, hanem a szabadulás deszkáját ajánlották. A válásuk után újraházasodottaknak sem második házasságot, „má­sik hajót” ajánlana az egyház, hanem a bűnbánatban megtisztulva megtérőknek a szentségekhez járulást. Az egyház megtérésre szólítja fel az elvált és újraházasodott hívőket.


A svájci jezsuiták Choisir című folyóiratában François-Xavier Amherdt jezsuita így foglalja össze Kasper bíboros nézeteit: 1. Az elvált felek ismerjék el felelősségüket az első házasság felbomlásában. 2. A válás az igazságosság szellemében történjék. 3. Bizonyítani kell, hogy már lehetetlen lemondani az új féllel való kapcsolatról, például azért, mert közös gyermek született. 4. Az elvált hívő keresztény házaséletet akar élni. 5. Számára a szentségekhez járulás életbe vágó jelentőségű lesz.

Walter Kasper bíboros szep­tember 18-án interjút adott a Kathpress hírügynökségnek. A bíboros azt reméli, hogy a küszöbön álló rendkívüli szinóduson őszinte párbeszéd folyik majd a család helyzetéről és a válásuk után újraházasodottak szentségekhez járulásáról. Nem előre elkészített válaszokra van szük­ség, hanem a problémakör elmélyült tisztázására az egymásra figyelés légkörében. A végső döntés meghozatalára azután egy év áll majd rendelkezésre a 2015-ös rendes szinódusig.

Kasper bíboros ezúttal is hangsúlyozta a házasság felbonthatatlanságát. Ennek értelmében második szentségi házasság mindaddig nem lehetséges, amíg az első házastárs él. „A februári konzisztóriumon a pápa felkérésére tartott előadásomban nem kész megoldásokat adtam elő, csupán kérdéseket vetettem fel, és világossá tettem, hogy az Eucharisztia az üdvösség szent­sége” – fogalmazott az interjúban a bíboros.

Az olasz La Stampának adott interjújában ugyancsak szeptember 18-án Kasper úgy fogalmazott: meglepetten tapasztalta, milyen szokatlanul élénk vita alakult ki a bíborosok között már a szinódus előtt. A sajtóból értesült arról az újraházasodottak kérdésével foglalkozó, október elsején megjelenő könyvről, amelyben öt bíboros – Gerhard Ludwig Müller, Raymond Leo Burke, Walter Brandmüller, Carlo Caffarra és Velasio De Paolis – közli tanulmányát. A szerzők véleményével kapcsolatban Kasper bíboros kifejtette, hogy Isten irgalmasságánál fogva senkit sem enged elveszni, mindenkinek ad új lehetőséget. Az egyháznak közel kell lennie ezekhez az emberekhez, segítenie kell rajtuk, tanácsaival bátorítania kell őket.

Természetesen minden esetet meg kell vizsgálni, nincs egységes, mindenkire egyformán alkalmazható megoldás. A katolikus tanítás „nem zárt rendszer”, hanem folyamatosan fejlődik az élő hagyományban. A „túl sok irgalom” nem hordoz veszélyeket – fogalmazott a bíboros. Isten irgalmassága a katolikus egyház központi kérdése.

George Pell ausztál bíboros, a Vatikán gazdasági titkárságának prefektusa ugyancsak könyvet írt erről a kérdésről. Hamarosan megjelenő kötetében kizártnak tartja, hogy a rendkívüli szinódus érdemben változtasson az elváltak és a polgárilag újraházasodottak áldozását tiltó egyházi gyakorlaton. A vita tehát máris élénken folyik, a szinóduson a párbeszéd folytatódik.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .