Harc a nagyúrért

„Ezt a nagy embert senki nem volt hajlandó eltemettetni” – olvassuk az özvegy, a Nemzeti Színház örökös tagja, Váradi Aranka naplóbejegyzését 1950-ből. 2010-ben pedig? Alapos fejtörésnek teszi ki a hivatalt, vajon mit is írjanak a gróf teljes egészében magánadományokból elkészült szobrának talapzatára. Kemény dió csakugyan: sem a polihisztoroknak, sem a megingathatatlan hazafiságnak nem kedveztek az utóbbi évtizedek. – Bánffy Miklós neve ugyanis önmagában minőséget képvisel – veszi át a szót Balogh Ernő kezdeményező, aki kisgyermekkora óta él a Bánffy-életmű bűvöletében. Regényeit és novelláit nem kisebb irodalmi tekintélyek éltették, mint Ady, Móricz, Szerb Antal, Kuncz Aladár, neki köszönhetjük, hogy operaházi intendánsként – amellett, hogy kibővítette az épületet – kiharcolta a két forradalmian új Bartók-klasszikus, A fából faragott királyfi és A kékszakállú herceg vára bemutatását, Tamási Ábel-trilógiáját nemzedékek óta az ő illusztrációival forgatjuk, de mint az Erdélyi Helikon főszerkesztője és a marosvécsi írótalálkozók lelke, valósággal Medicije volt a határon túlra szorult nemzetrész kulturális megerősödésének. Az Országos Képzőművészeti Tanács élén progresszív alkotók sorát támogatta az akadémizmus ellenében – élükön Vaszary Jánossal, Lyka Károllyal. És ha mindez nem volna elég: az első Bethlen-kormány külügyminisztereként ő járta ki, hogy Sopron és környéke visszakerüljön Magyarországhoz, a győztes hatalmak diplomatái között kivívott respektusának pedig felbecsülhetetlen szerepe volt abban, hogy Baranya felszabadult a szerb megszállás alól. Arról pedig Szegeden végképp nem feledkezhetünk meg, hogy 1934-ben ő vitte színre a Dóm téren másodízben Madách Tragédiáját – a két évvel korábban elhalálozott alapító, barátja, Klebelsberg Kuno előtti tisztelgésképpen, hatvan pengő tiszteletdíj ellenében… Pedig akkor már román állampolgár volt. A nemzetért érzett felelősségtudata arra vezette, hogy 1926-ban maga folyamodjék az állampolgárságért. Idehaza hamarosan meg is vádolták, hogy a román királyt kívánja a magyar trónra segíteni. Pedig egészen másról volt szó: Bánffy, aki végigtárgyalta a Trianon utáni békekonferenciákat Velencében és Genfben, pontosan ismerte Benešék hatalmi arroganciáját, kristálytisztán látta, hogy a békediktátum revíziójára vajmi kevés az esély. Sorsközösséget kívánt vállalni a határon túl rekedt magyarsággal, és egyúttal be akarta bizonyítani, hogy a nemzetállamok kora lejárt, helyette időszerű lenne a nemzetek egymást gyarapító együttélését tűzni a zászlóra, legalább a Kárpát-medencében, ahol közös történelmünk nemigen kínál más alternatívát. Percig sem csodálom, hogy minduntalan értetlenségbe ütközött. Miután ‘44-ben hasztalan szólította föl Horthyt, hogy haladéktalanul lépjen ki a háborúból, a román nacionalisták ellenben azzal vádolták, hogy maga gyújtatta föl a németekkel „Erdély Verszáliáját”, a bonchidai kastélyt. Míg a határ innenső oldalán rekedt feleségét a Major Tamás vezette Nemzeti Színház epizódszerepekkel alázta meg majd nyugdíjba helyezte, az új román hatalom szintén mindenféle gáncsoskodást latba vetett, hogy megakadályozza a mindenéből kiforgatott Bánffy visszatelepülését. Hetvenhat esztendősen, nagybetegen érkezett meg Budapestre, feleségére jóformán csak az utolsó hetek feladatai hárultak immár. A gróf újabb szomorú példája az Ady-féle soroknak: „Ki magyar tájon nagy sorsra vágyik, / Lalla. Lalla, / Rokkanva ér el az éjszakáig.” Saját osztálya az Erdélyi történet társadalomkritikája miatt fordult el tőle, a kommunizmus hallgatott róla, mert gróf volt, és mert nemzeteszménye összeférhetetlen volt a bolsevik internacionalizmussal. Veszélyes elemnek számított életében és halálában, ahogyan mifelénk veszélyes elemnek számít mindenki, aki határozottan és bátran rááldozza egész életét eszményei megvalósítására. A szoborállítás hivatalos útvesztőiben magam is sokszor úgy éreztem: Bánffyt még ma is utoléri az értetlenség és a szűkkeblűség. De nekem is volt egy célom, amelyről nem voltam hajlandó letenni: hogy szentmise után a Fogadalmi templomból kilépve elsétálhassak a gróf szobra elé, megköszönni mindazt, amivel gazdagított egy életen át és amivel gyarapított egy – vagy talán két – nemzetet. Most, hogy ott lesz a Klebelsberg által alapított Nemzeti Történelmi Emlékcsarnokban példaképei: Brassai Sámuel és Kemény Zsigmond, valamint olyan mesterei és harcostársai, mint Székely Bertalan, Kós Károly, Bartók és Balázs Béla között, talán az egész magyar nemzet lelkiismerete nyugodtabb lehet egy kicsivel.

  

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .