Goethe!

Philipp Stölzl film­je — Goe­the fel­ka­va­ró ha­tá­sú if­jú­ko­ri mű­vé­vel, Az if­jú Werther szen­ve­dé­se­i­vel szem­ben — nem so­ká­ig ma­rad meg em­lé­ke­ze­tünk­ben: tisz­tes­ség­gel meg­raj­zol­ja a pá­lya­kez­dést, ve­lünk ne­vet hő­sé­nek bo­hó vi­dám­sá­gán, s kön­­nyed hang­vé­tel­ben, a té­nye­ket kis­sé la­zán ke­zel­ve iga­zol­ja a té­telt, mi­sze­rint a leg­jobb szto­ri­kat az élet ír­ja. „Sturm und Trinkt!” — Egész­sé­günk­re!

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .