A szív hídjai

Ezt ta­nít­ja a Meryl Streep, va­la­mint Clint Eastwood fő­sze­rep­lé­sé­vel és utób­bi ren­de­zé­sé­ben ké­szült film. Két em­ber ta­lál­ko­zik, és az együtt töl­tött né­hány nap meg­vál­toz­tat­ja az éle­tü­ket — nem is iga­zán ere­de­ti a tör­té­net, lát­tunk ilyet már so­kat. Ám most az is ki­tű­nik, az éle­tünk meg­vál­to­zá­sa nem fel­tét­le­nül azt je­len­ti, hogy újat, mást kez­dünk. Né­ha elég, ha mi ma­gunk vál­to­zunk, és már­is ér­té­kes­sé lesz, ami ada­tott.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .